Korvattava lääkemäärä annostusohjeen mukaan | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Annostusohje

Kerralla korvattava enimmäislääkemäärä lasketaan reseptiin kirjatun annostusohjeen perusteella. Tästä syystä annostusohjeen on oltava ajan tasalla.

Annostusohje puuttuu

Reseptissä on oltava lääkkeen määrääjän kirjaama annostusohje.

Jos annostusohje puuttuu, selvitä ohje lääkkeen määrääjältä tai terveydenhuollon toimintayksiköstä:

  1. Pyydä lääkkeen määrääjää kirjaamaan ajantasainen annostusohje reseptiin. Voit myös sopia lääkkeen määrääjän kanssa, että korjaat tiedot reseptiin lääkkeen määrääjän kertoman ohjeen mukaisesti.
  2. Jos lääkkeen määrääjää ei saada kiinni ja annostusohje varmistetaan lääkkeen määrääjän tekemän merkinnän perusteella terveydenhuollon toimintayksiköstä, käytä merkintää ”th-yksikkö”. Kirjaa ajantasainen annostusohje reseptin lisätietokenttään tiedoksi Kelalle. Voit tehdä kirjauksen esimerkiksi seuraavasti: ”Th-yksikkö: 1 tabletti 2 kertaa pv:ssä.”

”Ohjeen mukaan”

Joissain tilanteissa annostusohjetta ei voida kirjata reseptiin tarkasti, vaan se voi vaihdella reseptin voimassaolon aikana. Esimerkiksi verenohennuslääkkeen annostus voi vaihdella laboratoriotuloksen mukaan. Kysy lääkkeen ajantasainen annostus asiakkaalta.

  • Kirjaa asiakkaan ilmoittama annostus reseptin lisätietokenttään tiedoksi Kelalle. Käytä merkintää ”asiakas”. Voit tehdä kirjauksen esimerkiksi seuraavasti: ”Asiakas: 1 tabl. ja 1,5 tabl. joka toinen päivä.”

Asiakas kertoo ohjeen muuttuneen

Jos asiakas kertoo reseptiin kirjatun annostusohjeen muuttuneen, selvitä ajantasainen annostusohje lääkkeen määrääjältä tai terveydenhuollon toimintayksiköstä.

  1. Pyydä lääkkeen määrääjää kirjaamaan ajantasainen annostusohje reseptiin. Voit myös sopia lääkkeen määrääjän kanssa, että korjaat tiedot reseptiin lääkkeen määrääjän kertoman ohjeen mukaisesti.
  2. Jos lääkkeen määrääjää ei saada kiinni ja annostusohje varmistetaan lääkkeen määrääjän tekemän merkinnän perusteella terveydenhuollon toimintayksiköstä, käytä merkintää ”th-yksikkö”. Kirjaa ajantasainen annostusohje reseptin lisätietokenttään tiedoksi Kelalle. Voit tehdä kirjauksen esimerkiksi seuraavasti: ”Th-yksikkö: 1 tabletti 2 kertaa pv:ssä.”

Jos ajantasaisen annostusohjeen selvittäminen terveydenhuollosta ei onnistu, voit poikkeuksellisesti hyväksyä asiakkaan ilmoittaman annostuksen. Tällöinkin annostuksen on perustuttava lääkkeen määrääjän antamaan ohjeeseen, eikä annostus saa ylittää valmisteyhteenvedossa ilmoitettua enimmäisannosta.

  • Kirjaa asiakkaan ilmoittama annostus reseptin lisätietokenttään tiedoksi Kelalle. Käytä merkintää ”asiakas”. Voit tehdä kirjauksen esimerkiksi seuraavasti: ”Asiakas: 1 tabletti 3 kertaa pv:ssä” tai ”Asiakas: 1 x 3.”

Huumausainelääkkeet ja PKV-lääkkeet

Voit toimittaa huumausainelääkkeet ja PKV-lääkkeet korvattuina vain reseptiin kirjatun tai lääkäriltä puhelimitse saamasi annostusohjeen perusteella.

Pyydä lääkkeen määrääjää kirjaamaan ajantasainen annostusohje reseptiin. Voit myös sopia lääkkeen määrääjän kanssa, että korjaat tiedot reseptiin lääkkeen määrääjän kertoman ohjeen mukaisesti.

Välttämättömät lisäannokset ja kohtauslääkkeet

Lisäannoksia, joita käytetään vain tarvittaessa, ei etukäteen huomioida toimitettavan lääkemäärän laskemisessa. Annostusohjeessa voi olla esimerkiksi merkintä ”annoksen nosto flunssan yhteydessä”. Voit ottaa huomioon annostusohjeeseen pohjautuvat lisäannokset vasta seuraavan toimituksen väliaikaa laskiessasi. Kirjaa asiakkaan ilmoittamat ja lääkkeen määrääjän ohjeisiin perustuvat lisäannokset reseptin lisätietokenttään tiedoksi Kelalle. Käytä merkintää ”asiakas”. Voit tehdä kirjauksen esimerkiksi seuraavasti: ”Asiakas: 1–2 lisäannosta pv:ssä tarvittaessa.”

Huomioi elintärkeitä lääkkeitä toimittaessasi, että asiakkaalla on oltava aina hallussaan riittävä annos tarvitsemaansa kohtauslääkettä (esim. hemofilialääkkeet). Toimita tarvittaessa käytettävät välttämättömät kohtauslääkkeet lääkehoidon ja kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Valmisteyhteenvedossa ilmoitettu annos ylittyy: SIC-merkintä

Fimean määräyksen (2/2016) mukaan reseptiä ei saa toimittaa, jos lääkevalmistetta on määrätty käytettäväksi suurempi annos kuin valmisteyhteenvedon ilmoittama annostusohje, ellei lääkkeen määrääjä ole lisännyt reseptiin ”SIC”-merkintää. 

Jos reseptin annostusohje ylittää valmisteyhteenvedon mukaisen annostusohjeen, et voi antaa lääkkeestä korvausta ilman SIC-merkintää.

Mitä mieltä olet sivusta?