Apteekissa kerralla korvattava lääkemäärä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kerralla korvattava lääkemäärä

Kerralla korvattavaksi lääkemääräksi on sairausvakuutuslaissa säädetty enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Jos kyseessä on niin sanottu kallis lääke, kerralla korvattavaksi lääkemääräksi on sairausvakuutuslaissa säädetty enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

Hoitoaikaa vastaava lääkemäärä lasketaan reseptiin merkityn annostusohjeen perusteella.

Korvattuna toimitettava määrä voi olla edellä mainittua pienempi tai joissakin tilanteissa hieman suurempi.

Tietyissä poikkeustilanteissa sosiaali- ja terveysministeriö tai Fimea voivat rajoittaa lääkkeen kerralla toimitettavaa määrää. Myös lääkäri voi rajoittaa kerralla toimitettavaa lääkemäärää.

Voiko asiakas ostaa osan lääkkeistä ilman korvausta?

Voit antaa asiakkaalle korvauksen lääkemäärästä, joka on yhtä suuri tai pienempi kuin Kelan määrittämä kerralla korvattava lääkemäärä.

Lääkekorvaussäännökset ja -ohjeet koskevat vain korvattuna toimitettavia lääkeostoja. Asiakas voi samalla asiointikerralla halutessaan ostaa korvattavan lääkemäärän lisäksi samaa lääkettä myös ilman korvausta, ellei kerralla toimitettavaa lääkemäärää ole rajoitettu.

Toimittaessaan korvattavia lääkkeitä asiakkaalle ilman korvausta, apteekin on omalta osaltaan pyrittävä varmistamaan lääkkeiden mahdollisimman tasavertainen riittävyys etenkin valtakunnallisissa saatavuushäiriötilanteissa.

Jos asiakas ostaa osan lääkkeistä ilman korvausta ja hakee tästä lääke-erästä korvausta jälkikäteen Kelasta, Kela maksaa korvausta kerralla korvattavan lääkemäärän ylittävästä lääke-erästä vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy on pitkäaikainen ulkomaan matka.

Lue lisää: ulkomaanmatkaa varten toimitettavat lääkkeet.

Asiakas ostaa samaa lääkettä korvattuna ja ilman korvausta

Asiakkaalla on käytössään lääkevalmiste, jota hän voi ostaa annostusohjeen ja markkinoilla olevien pakkauskokojen puitteissa kerralla korvattuna 66 päivän lääkemäärää vastaava pakkauksen. Asiakas haluaa samalla asiointikerralla ostaa toisen pakkauksen ilman korvausta. Voit toimittaa asiakkaalle ensimmäisen pakkauksen korvattuna ja toisen pakkauksen ilman korvausta, koska lääkäri ei ole rajoittanut kerralla toimitettavaa lääkemäärää.

Lue lisää: Ostojen väliaika, toimitusväli ja joustoaika

Sivu päivitetty 6.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?