Kerralla korvattava lääkemäärä

Kerralla korvattavaksi lääkemääräksi on sairausvakuutuslaissa säädetty enintään 3 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Jos kyseessä on niin sanottu kallis lääke, kerralla korvattavaksi lääkemääräksi on sairausvakuutuslaissa säädetty enintään 1 kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä.

Hoitoaikaa vastaava lääkemäärä lasketaan reseptiin merkityn annostusohjeen perusteella.

Korvattuna toimitettava määrä voi olla edellä mainittua pienempi tai joissakin tilanteissa hieman suurempi. Lue lisää: ulkomaanmatkaa varten toimitettavat lääkkeet.

Tietyissä poikkeustilanteissa sosiaali- ja terveysministeriö voi rajoittaa lääkkeiden kerralla toimitettavaa määrää, jolloin kerralla voidaan korvata enintään toimitettavissa oleva lääkemäärä.