Korvattava lääkemäärä ja tarkoituksen mukaiset pakkauskoot | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Tarkoituksenmukaiset pakkauskoot

Korvauksen maksaminen edellyttää, että valmiste on ostettu kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina. Tämä merkitsee, että

 • suositaan pakkauskokoja, joissa lääkkeen hinta muodostuu edullisimmaksi (vältetään epätaloudellisia pakkauskokoja)
 • reseptin kokonaismäärä jaetaan taloudellisesti mahdollisimman edullisiksi ostoiksi.

Voit toimittaa 3 kuukauden (kalliit lääkkeet: 1 kuukauden) hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän myös saman valmisteen eri pakkauskokoina, jos kyseinen vaihtoehto on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi.

Katso myös:

Lääkehoidon aloitus

Jos reseptistä käy ilmi, että kyseessä on pitkäaikaisen hoidon aloitus ja valmisteesta on saatavilla pieni pakkaus, toimita pieni pakkaus hoidon alussa, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä.

Jos valmisteesta ei ole markkinoilla pientä pakkausta, toimita enintään yksi pakkaus hoidon alussa, ellei lääkehoidon asianmukainen toteutuminen muuta edellytä.

Korvattujen lääkkeiden osatoimitukset

Voit lähettää ostotiedot Kelaan vain niistä lääkepakkauksista, jotka olet todellisuudessa luovuttanut asiakkaalle. Et siis voi lähettää Kelaan sellaisia ostotietoja, joiden mukaisia pakkauksia et ole luovuttanut asiakkaalle. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkkeet, joista asiakas maksaa lääkekohtaisen omavastuun. Ne ovat siis asiakkaalle erityiskorvattuja (100 %) tai lisäkorvattuja.

Tällaisessa osatoimitustilanteessa lääkkeet voidaan katsoa samalla kertaa ostetuiksi, vaikka osa asiakkaan tarvitsemasta lääke-erästä on jouduttu erikseen tilaamaan apteekkiin. Asiakas saa koko 3 kuukauden lääkemäärän yhdellä lääkekohtaisella omavastuulla.

 • Kela kuitenkin suosittelee, että asiakas ostaisi koko lääkemäärän vasta sitten, kun kaikki lääkepakkaukset ovat apteekissa luovutettavissa.

Alla olevissa esimerkeissä on esitetty eri toimintatavat, kun apteekin varastossa ei ole asiakkaan haluamaa lääkemäärää.

Lääkkeen annostusohje on 1 tabletti 2 kertaa vuorokaudessa. Asiakas haluaisi ostaa lääkettä 3 kuukauden lääkemäärän eli 2 x 100 tablettia.

Apteekin varastossa ei ole ollenkaan asiakkaan haluamaa lääkettä

Jos apteekin varastossa ei ole kyseistä lääkettä, apteekki tilaa lääkkeet asiakkaalle.

Ostotiedot lähetetään Kelaan vasta silloin, kun lääkkeet (2 x 100 tablettia) luovutetaan asiakkaalle.

Apteekin varastossa on vain osa asiakkaan haluamasta lääkemäärästä – asiakas ei tarvitse lääkettä heti

Jos apteekin varastossa on vain 1 x 100 tablettia, apteekki tilaa asiakkaalle puuttuvan lääkemäärän (1 x 100).

Ostotiedot lähetetään Kelaan vasta silloin, kun lääkkeet (2 x 100 tablettia) luovutetaan asiakkaalle.

Apteekin varastossa on vain osa asiakkaan haluamasta lääkemäärästä – asiakas tarvitsee lääkkeen heti

Apteekin varastossa on vain 1x100 tablettia, mutta asiakkaan lääkkeet ovat kokonaan loppu.

a) Asiakas saa lääkkeestä peruskorvauksen tai alemman erityiskorvauksen

 • Apteekki hinnoittelee asiakkaalle 1 x 100 tablettia.
 • Ostotiedot (1 x 100) lähetetään Kelaan.
 • Asiakkaalle kerrotaan, milloin hän voi ostaa seuraavan lääke-erän korvattuna.

b) Asiakas saa lääkkeestä ylemmän erityiskorvauksen tai lisäkorvauksen

 • Apteekki voi hinnoitella asiakkaalle 2 x 100 tablettia, jos asiakas haluaa 3 kuukauden lääkemäärän.
 • Ostotiedot (2 x 100) lähetetään Kelaan.
 • Asiakkaalle luovutetaan 1 x 100 tablettia.
 • Asiakas maksaa vain yhden lääkekohtaisen omavastuun.
  • Menettely ei koske poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun piiriin kuuluvia valmisteita. Niitä toimitetaan esimerkkien 2 tai 3a mukaisesti. Poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään sen mukaan, paljonko lääkkeitä kerralla luovutetaan (alkavat hoitoviikot).
 • Apteekki tilaa asiakkaalle puuttuvan lääkemäärän (1 x 100) ja sopii sen toimittamisesta tai noutamisesta (asiakkaan yhteystiedot muutostilanteita varten).
 • Puuttuva lääkemäärä luovutetaan asiakkaalle mahdollisimman nopeasti.

Menettely voi kuitenkin aiheuttaa jälkikäteiskorjauksia, jos toista lääkepakkausta ei toimiteta (esim. saatavuusongelma tai asiakas ei hae lääkettä). Tällöin apteekin on ilmoitettava asiasta asiakkaalle ja Kelaan sekä tehtävä korjaus Reseptikeskukseen.

Edellä esitetty menettely edellyttää, että lääkettä on tukussa saatavana. Et siis voi menetellä näin, jos lääkettä hinnoitellessasi tiedät, että lääkevalmisteen saatavuudessa on ongelmia.

Sivu päivitetty 6.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?