Lääkeostojen korvaaminen ja ulkomaanmatka | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ulkomaanmatka

Lyhytaikainenkin ulkomailla oleskelu voi vaikuttaa asiakkaan oikeuteen saada lääkekorvauksia. Oikeus Kelan lääkekorvauksiin riippuu asiakkaan ulkomailla oleskelun syystä, kestosta ja oleskelumaasta.

Lue lisää ulkomaanmatkan vaikutuksista lääkekorvauksiin (Henkilöasiakkaat-osio).

Jos asiakas on lähdössä ulkomaanmatkalle ja et voi toimittaa asiakkaalle lääkkeitä riittävää määrää korvattuna, tai ei-korvattuna esimerkiksi lääkkeen kalliin hinnan vuoksi, asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelasta lupaa korvauksen saamiseksi apteekista.

Jos asiakas ostaa lääkkeet ei-korvattuna, neuvo asiakasta hakemaan lääkeostosta korvausta jälkikäteen Kelasta (ks. Asiakkaalle annettavat selvitykset).

Suorakorvauslupa ulkomaanmatkaa varten

Poikkeustilanteessa Kela voi myöntää asiakkaalle luvan ostaa ulkomaanmatkalla tarvitsemansa lääkkeet suorakorvattuna apteekista. Asian selvittämiseksi pyydä asiakasta ottamaan yhteyttä Kelaan. Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimitse ja palvelupisteissä (Tietoa Kelasta-osio).

Suorakorvausluvan hakeminen Kelasta

  1. Asiakas ottaa yhteyttä Kelaan.
  2. Kela selvittää, kuuluuko asiakas Suomen sairausvakuutukseen ulkomailla oleskelun ajan sekä voiko asiakas poikkeuksellisesti saada ulkomailla tarvitsemansa lääkkeet suorakorvattuna apteekista.
    • Selvityksen tuloksena asiakkaan oikeudet Kelan etuuksiin voivat päättyä. Vakuuttamisen päättyminen tarkoittaa sitä, että asiakkaalla ei ole pääsääntöisesti oikeutta Kelan etuuksiin.
  3. Kela ilmoittaa päätöksestään asiakkaalle.

Lääkkeiden toimittaminen suorakorvausluvalla

Apteekki saa suorakorvaustietojen kyselypalvelusta tiedon (tarkenne suorakorvaukseen) niistä lääkkeistä ja niistä lääkemääristä, joiden korvaaminen on mahdollista. Tarkenteessa voi välittyä myös muita lisätietoja apteekille. Suorakorvauslupa on tässä tilanteessa kertaluontoinen.

Muistathan tarkistaa toimitettavan lääkkeen kestoajan sekä ohjeistaa asiakasta lääkkeiden oikeasta säilytyksestä, kun toimitat lääkkeitä pidemmälle ajalle tai aikaisemmin kuin toimitusväli sallisi.

Lisäksi voit neuvoa asiakasta selvittämään, millaisia rajoituksia kohdemaassa on lääkkeiden maahantuonnille. Tietoa matkailijalle löytyy esimerkiksi Fimean (fimea.fi) ja Tullin (tulli.fi) verkkosivuilta sekä Kelan verkkosivuilta kohdasta Lääkkeet ja matkustaminen (Henkilöasiakkaat-osio). Asiakas voi kysyä mahdollisia lisätietoja myös esimerkiksi lääkeyrityksestä, lentoyhtiöstä tai kohdemaan tullista tai suurlähetystöstä.

Mitä mieltä olet sivusta?