Myyntiluvallisten valmisteiden korvattavuus

Myyntiluvan haltija (eli yleensä lääkeyritys) päättää, hakeeko se myyntiluvalliselle lääkevalmisteelle korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa lääkkeiden hintalautakunnasta (Hila). Jos myyntiluvallinen valmiste ei ole korvattava, voit tiedustella syytä myyntiluvan haltijalta tai Hilasta.

Hilan korvattavuuspäätös on aina määräaikainen, jos valmiste ei kuulu viitehintajärjestelmään. Määräaikainen korvattavuus päättyy ilman erillistä ilmoitusta, jos myyntiluvan haltija ei ole hakenut korvattavuudelle jatkoa.

Jos myyntiluvan haltija ilmoittaa Hilalle siirtävänsä lääkevalmisteen vapaasti hinnoiteltavaksi, valmiste ei ole enää korvattava.

Jos valmiste ei ole korvattava, se voi johtua seuraavista syistä:

  • Myyntiluvan haltija ei ole hakenut valmisteelle korvattavuutta ja kohtuullista tukkuhintaa.
  • Hila ei ole hyväksynyt valmisteelle myyntiluvan haltijan ehdottamaa korvattavuutta ja tukkuhintaa.
  • Myyntiluvan haltija on siirtänyt valmisteen vapaaseen hinnoitteluun.
  • Määräaikainen korvattavuus on päättynyt.