Ex-tempore-lääkevalmisteiden korvattavuus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ex tempore -lääkevalmisteet

Voit antaa korvauksen vain lääketaksa-asetuksen mukaan hinnoitellusta korvattavasta ex tempore -valmisteesta ja tarkoituksenmukaisista pakkausmateriaaleista. Huomaathan, että esimerkiksi lääkevalmisteen mahdollisista postituskuluista ei makseta korvausta.

Apteekissa valmistettujen lääkkeiden peruskorvattavuus

Voit antaa apteekissa valmistetusta ex tempore -lääkevalmisteesta peruskorvauksen, kun

  • se sisältää lääkeainetta, jota on korvattavassa myyntiluvallisessa valmisteessa ja kyseinen lääkeaine löytyy korvattavana Kelan lääkehausta tai
  • se sisältää lääkeainetta, jota on korvattavassa määräaikaisessa tai potilaskohtaisessa erityislupavalmisteessa ja kyseinen lääkeaine löytyy korvattavana  Kelan ylläpitämästä valmisteluettelosta tai
  • se on valmistettu korvattavasta myynti- tai erityisluvallisesta valmisteesta.

Tarkista seoksen sisältämien lääkeaineiden korvattavuudet Kelan lääkehausta. Kirjoita hakukenttään lääkeaineen nimi. Lääkeaine on korvattava, jos haun tuloksena löytyy yksikin korvattava valmiste tai yhdistelmävalmiste, jonka kohdalla kyseinen lääkeaine on mainittu ”Lääkeaine”-sarakkeessa.

Ex tempore -valmiste on peruskorvattava silloin, kun vähintään yksi seoksen lääkeaineista on korvattava.

Jos lääkeainetta ei löydy lääkehakupalvelusta, tarkista myös luettelo korvattavista erityislupavalmisteista (pdf).

Korvattavan ex tempore -valmisteen lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon ei tarvitse olla sama kuin ko. lääkeainetta sisältävän korvattavan myynti- tai erityisluvallisen valmisteen. Kuitenkin, jos on olemassa vastaava ei-korvattava valmiste (sama lääkemuoto ja vahvuus), valmiste ei ole korvattava. Esimerkiksi kapseli ja tabletti katsotaan samaksi lääkemuodoksi, samoin emulsiovoide ja voide.

Jos Kela on antanut jonkin valmisteen korvattavuudesta erillisen ohjeen, toimitaan annetun ohjeen mukaisesti:

Huomioi aina rajoitetut korvattavuudet. Osa lääkeaineista on vain rajoitetusti korvattavia, mutta osa lääkeaineista voi olla samaan aikaan sekä rajoitetusti korvattavia että korvattavia ilman rajoituksia. Esimerkkejä tällaisista lääkeaineista ovat takrolimuusi ja siklosporiini.

Kun lääkeaine on vain rajoitetusti peruskorvattava:

  • Rajoitetusti korvattavaa lääkeainetta sisältävä ex tempore -valmiste voi olla korvattava vain silloin, kun valmiste on tarkoitettu vastaavaan käyttöön kuin myynti- tai erityisluvallinen valmiste ja asiakkaalla on vastaava korvausnumero.

Ex tempore -valmisteisiin ei sovelleta viitehintajärjestelmän määräyksiä.

Vastaava kaupallinen valmiste ei ole korvattava

Jos 0,5 % hydrokortisoniemulsiovoiteesta on olemassa ainoastaan ei-korvattava myynti- tai erityisluvallinen valmiste, apteekissa valmistettu 0,5 % hydrokortisonivoide ei ole korvattava.

Vastaavasta lääkemuodosta ei ole kaupallista valmistetta

Hammaslääkäri on määrännyt asiakkaalle suun limakalvomuutosten hoitoon pastan, jossa on käytetty kaupallista peruskorvattavaa takrolimuusikapselia ja pastapohjana ei-korvattavaa valmistetta. Asiakkaalla ei ole korvausoikeuksia.

Vastaavaan käyttötarkoitukseen olevaa kaupallista valmistetta ei ole markkinoilla. Näin ollen suun limakalvomuutosten hoitoon valmistettu takrolimuusipasta on peruskorvattava.

Jos valmiste tulisi ihosairauden hoitoon, asiakkaalle ei voisi antaa korvausta, koska hänellä ei ole korvausnumeroa 317 (Pimekrolimuusi- ja takrolimuusivoide).

Epäselvissä tapauksissa

Apteekissa valmistettujen lääkkeiden erityiskorvattavuus

Apteekissa valmistettu ex tempore -valmiste on erityiskorvattava, kun

  • se vastaa erityiskorvattavaa myynti- tai erityisluvallista valmistetta tai
  • se on valmistettu erityiskorvattavasta myynti- tai erityisluvallisesta valmisteesta tai
  • lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut apteekissa valmistetun lääkevalmisteen erityiskorvattavuuden (natrium- ja kaliumkloridi).

Ex tempore -valmiste on erityiskorvattava silloin, kun seoksen kaikki lääkeaineet ovat erityiskorvattavia. Jos seos sisältää erityiskorvattavaa ja lisäksi peruskorvattavaa tai ei-korvattavaa lääkeainetta, valmiste on peruskorvattava.

Huomioi rajoitetut erityiskorvattavuudet

  • Ex tempore -valmisteen korvattavuus ei voi olla laajempi kuin vastaavaan käyttöön tarkoitetun myynti- tai erityisluvallisen valmisteen korvattavuus.
  • Jos Kela on antanut jonkin valmisteen korvattavuudesta erillisen ohjeen, toimitaan annetun ohjeen mukaisesti.

Tarkista lääkeaineen erityiskorvattavuus Kelan lääkehausta, esim. kohdasta Muita hakuvaihtoehtoja > Erityiskorvattavat lääkeaineet.

Erityiskorvattavan ex tempore -valmisteen lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon ei tarvitse olla sama kuin kyseistä lääkeainetta sisältävän myynti- tai erityisluvallisen erityiskorvattavan valmisteen, kun valmistetta käytetään saman erityiskorvattavan sairauden hoitoon.  Kuitenkin, jos on olemassa vastaava ei-korvattava valmiste (sama lääkemuoto ja vahvuus), valmiste ei ole korvattava.

Lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut apteekissa kilotavarasta valmistettujen lääkevalmisteiden erityiskorvattavuuden sellaisille ex tempore -valmisteille, joista ei ole vastaavaa erityiskorvattavaa myynti- tai erityisluvallista valmistetta.

Valmisteet eivät ole peruskorvattavia. Korvattavuus on vahvistettu alla mainituille valmisteille ko. sairaudessa.

LääkeaineSairausKorvausnumero
KaliumkloridiSynnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt124
NatriumkloridiSynnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt124


Epäselvissä tapauksissa

Mitä mieltä olet sivusta?