Kelan valmistekohtaiset ohjeet suorakorvaamisesta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Valmistekohtaiset ohjeet suorakorvaamisesta

Kela voi antaa erillisiä ohjeita valmisteiden suorakorvaamisesta. Kyseiset valmisteet löydät apteekkien valmistehinnastoista tai Kelan lääkehausta.

Kelan lääkehausta voit valita ”muita hakuvaihtoehtoja” -kohdasta haluamasi listauksen:

  • Lääkkeet, joihin liittyy korvausehto
  • Lääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu poikkeavan käyttöaiheen vuoksi
  • Epilepsialääkkeet, joiden lääkevaihtoa on rajoitettu.

Kun hinnoittelet näitä valmisteita korvattuna asiakkaalle, kiinnitä huomiota valmisteiden käyttötarkoitukseen (ks. Epilepsia ja Poikkeava viitehintaryhmä).

Tadalafiilivalmisteet

Tadalafiilivalmisteet ovat korvattavia vain keuhkoverenpainetaudin hoidossa. Ennen kuin toimitat tadalafiilivalmisteen korvattuna, tarkista reseptiin kirjattu käyttötarkoitus. Jos reseptissä ei ole käyttötarkoitusta, selvitä se lääkkeen määrääjältä tai toimita valmiste ei-korvattuna (ks. Asiakkaalle annettavat selvitykset).

Sildenafiilivalmisteet

Sildenafiili 20 mg -tablettivalmisteet ja 10 mg/ml -oraalisuspensiovalmisteet ovat korvattavia vain keuhkoverenpainetaudin hoidossa. Ennen kuin toimitat valmisteen korvattuna, tarkista reseptiin kirjattu käyttötarkoitus. Jos reseptissä ei ole käyttötarkoitusta, selvitä se lääkkeen määrääjältä tai toimita valmiste ei-korvattuna (ks. Asiakkaalle annettavat selvitykset).

Valmisteet, joista asiakas saa korvauksen vain Kelasta

Seuraavissa tapauksissa et voi antaa asiakkaalle suorakorvausta apteekissa, mutta tietyissä tilanteissa asiakas voi saada korvauksen jälkikäteen Kelasta:

  • Reseptillä asiakkaan sairauden hoitoon toimitetut apteekin valmistamat vitamiini- ja hivenainevalmisteet, esimerkiksi foolihappo.
  • Rajoitetusti peruskorvattavat lääkevalmisteet, jotka asiakas on ostanut ennen korvausoikeuden myöntämistä.
  • Erityiskorvattavat lääkevalmisteet sekä kliiniset ravintovalmisteet, jotka asiakas on ostanut ennen korvausoikeuden myöntämistä.
  • Erityislupavalmisteet, joiden korvattavuuden lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut voimaan takautuvasti.
  • 43 vuotta täyttäneen asiakkaan hedelmöityshoitoon liittyvät lääkevalmisteet.

Kun asiakas on ostanut valmisteen ei-korvattuna, anna asiakkaalle mukaan laskelma lääkeostoista, jotta asiakas voi hakea korvausta Kelasta. Laskelma on asiakkaalle maksuton. Asiakkaan korvaushakemus ratkaistaan Kelassa sairausvakuutuslain mukaisesti.

Sivu päivitetty 11.8.2021

Mitä mieltä olet sivusta?