Peruskorvaus rajoitetusti korvattavasta lääkkeestä

Lääke on peruskorvattava, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt sille peruskorvattavuuden. Suurin osa lääkkeistä on peruskorvattavia ilman rajoituksia. Hila voi kuitenkin rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin.

Kela päättää rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden korvausoikeuksien myöntöperusteet Hilan päätösten pohjalta ja antaa lääkeaineille korvausnumerot.

Asiakas saa peruskorvauksen rajoitetusti peruskorvattavasta lääkevalmisteesta, jos hänellä on Kelan myöntämä oikeus peruskorvaukseen ja jos lääkevalmisteelle vahvistettu peruskorvattavuus on voimassa. Tietyissä tapauksissa peruskorvauksen saamiseksi tarvitaan merkintä, jonka lääkkeen määrääjä tekee reseptiin.

Katso reseptimerkinnät

Rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntöperusteisiin. Tähdellä (*) merkityt lääkeaineet voivat olla myös rajoitetusti erityiskorvattavia.

Tiettyä lääkeainetta sisältävät lääkevalmisteet löydät Kelan lääkehausta kirjoittamalla hakukenttään lääkeaineen nimen.

Siirry lääkehakuun

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset
Lääkeaine Korvausnumero
Abatasepti*, adalimumabi*, etanersepti*, golimumabi*, guselkumabi, iksekitsumabi*, infliksimabi*, risankitsumabi, sarilumabi*, sekukinumabi*, sertolitsumabipegoli*, tosilitsumabi* ja ustekinumabi (reumasairaudet) 313
Abemasiklibi 3030
Abirateroni* 352
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa) 380

Adalimumabi*, brodalumabi, etanersepti*, guselkumabi, iksekitsumabi*, infliksimabi*, risankitsumabi, sekukinumabi*, sertolitsumabipegoli* ja ustekinumabi (ihopsoriaasi)

319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet) 326
Afatinibi* ja gefitinibi* 341
Agalsidaasi alfa*, agalsidaasi beeta* ja migalastaatti* 336
Akalabrutinib 3059
Aksitinibi* 361
Alektinibi* 3001
Alirokumabi*, evolokumabi* ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 388
Alirokumabi*, evolokumabi* ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 3015
Alpelisibi 3057
Alprostadiili, aviptadiilin ja fentolamiinin yhdistelmävalmiste ja sildenafiili 308
Anakinra* 3053
Apalutamidi* 3031
Apiksabaani*, dabigatraani*, edoksabaani* ja rivaroksabaani* eteisvärinän hoitoon 351
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa Reseptimerkintä
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn 379
Apremilasti* ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi) 377
Asfotaasi alfa 387
Atalureeni 3056
Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini 331
Avatrombopagi* 3052
Avatrombopagi Reseptimerkintä
Barisitinibi* 3006
Benralitsumabi* 3027
Binimetinibi* ja enkorafenibi* (melanooma) 3016
Bosutinibi* 360
Brigatinibi* 3017
Budesonidi-tabletti, suussa hajoava 3032
Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste 339
Bupropionin ja naltreksonin yhdistelmävalmiste 3055
Burosumabi 3040
C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi 338
Dabrafenibi* ja trametinibi* 3024
Dakomitinibi 3041
Daratumumabi 3060
Darolutamidi* 3036
Dasatinibi* 324
Dienogesti 355
Dimetyylifumaraatti*, diroksimeelifumaraatti, glatirameeriasetaatti*, interferoni beeta*, ofatumumabi, ponesimodi ja teriflunomidi* (MS-tauti) 303
Dornaasi alfa 304
Dronedaroni 342
Dulaglutidi*, eksenatidi*, liraglutidi* ja semaglutidi* (tyypin 2 diabetes, aikuiset) 346
Dupilumabi 395
Eleksakaftorin, ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito 3045
Eliglustaatti*, imigluseraasi* ja velagluseraasi alfa* 333
Eltrombopagi* 3039
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita)* 397
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita)* 3047
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä)* 3049
Entrektinibi 3050
Entsalutamidi* 3054
Erenumabi, fremanetsumabi ja galkanetsumabi 3007
Erlotinibi* 325
Erytropoietiini* ja darbepoetiini* 306
Esketamiini 3062
Everolimuusi* 340
Febuksostaatti* 349
Ferrimaltoli 392
Fidaksomisiini Reseptimerkintä
Filgotinibi 3048
Finerenoni 3071
Fingolimodi* ja kladribiini* 353
Gilteritinibi 3033
Granisetroni-depotlaastari Reseptimerkintä
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon* 375
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon* 332
Ibrutinibi* 390
Idebenoni 396
Idelalisibi 372
Iksatsomibi* 398
Imatinibi* 316
Interferoni alfa* 302
Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste 3043
Ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito 3044
Kabotsantinibi* 3012
Kalsiumkarbonaatti 3025
Kannabidioli 3046
Kapsaisiini 350
Kasvuhormoni* 301
Ketokonatsoli 3021
Kloorimetiini 3067
Koivun allergeeniuute (aikuiset) 3023
Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute 364
Kolesevelaami 345
Kritsotinibi* 363
Lantaanikarbonaatti*, sevelameeri*ja sukroferrinen oksihydroksidi* 320
Lapatinibi* 335
Larotrektinibi 3034
Lenalidomidi* 329
Lenvatinibi* 3019
Letermoviiri Reseptimerkintä
Levofloksasiini-sumutinliuos 385
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret)* 3022
Liraglutidi (lihavuus) 3051
Lorlatinibi* 3026
Mekasermiini* 330
Mepolitsumabi* 3028
Metyraponi 365
Midodriini  3010
Midostauriini* 3014
Nalmefeeni ja naltreksoni 309
Naprokseenin ja esomepratsolin yhdistelmävalmiste 366
Natriumdokusaatin ja sorbitolin yhdistelmävalmiste 368
Natriumsirkoniumsyklosilikaatti ja patiromeeri 3020
Neratinibi 3037
Nilotinibi* 328
Nintedanibi* ja pirfenidoni* 356
Niraparibi* 3009
Obetikoolihappo 391
Olaparibi* 389
Omalitsumabi 344
Osimertinibi* 3004
Palbosiklibi* 394
Parikalsitoli* ja sinakalseetti* 321
Patsopanibi* 343
Pemigatinibi 3063
Pimekrolimuusi- ja takrolimuusivoide* 317
Pitolisantti ja solriametolia 3035
Pomalidomidi* 393
Ponatinibi* 373
Pralsetinibi 3068
Prasugreeli* Reseptimerkintä
Regorafenibi* 369
Ribosiklibi* 3002
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon* 3013
Roflumilasti 348
Roksadustaatti 3066
Romiplostiimi* 3038
Ruksolitinibi* 374
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste* 381
Seleksipagi 383
Selperkatinibi 3072
Senobamaatti 3069
Sonidegibi 3061
Sorafenibi* 323
Sunitinibi* 322
Syanokobalamiini* 376
Tafamidiisi 3011
Takrolimuusirakeet* Reseptimerkintä
Talatsoparibi 3070
Teduglutidi 3064
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste* 384
Teriparatidi 318
Tikagrelori 60 mg* 386
Tikagrelori 90 mg* Reseptimerkintä
Tivotsanibi 3003
Tofasitinibi* 3005
Tolvaptaani 3008
Trabektediini 337
Trastutsumabi-injektio* 370
Treprostiniili 334
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste* 3018
Tsolmitriptaaninenäsumute Reseptimerkintä
Tukatinibi 3065
Upadasitinibi* 3029
Varenikliini Reseptimerkintä
Vedolitsumabi* 3042
Vemurafenibi* 362
Venetoklaksi* 399
Verisiguaatti 3058
Vismodegibi* 378
Von Willebrand -tekijävalmiste* 357

Lue lisää