Rajoitetun peruskorvausoikeuden edellytykset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Peruskorvaus rajoitetusti korvattavasta lääkkeestä

Lääke on peruskorvattava, kun lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt sille peruskorvattavuuden. Suurin osa lääkkeistä on peruskorvattavia ilman rajoituksia. Hila voi kuitenkin rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin.

Kela päättää rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden korvausoikeuksien myöntöperusteet Hilan päätösten pohjalta ja antaa lääkeaineille korvausnumerot.

Asiakas saa peruskorvauksen rajoitetusti peruskorvattavasta lääkevalmisteesta, jos hänellä on Kelan myöntämä oikeus peruskorvaukseen ja jos lääkevalmisteelle vahvistettu peruskorvattavuus on voimassa. Tietyissä tapauksissa peruskorvauksen saamiseksi tarvitaan merkintä, jonka lääkkeen määrääjä tekee reseptiin. Katso reseptimerkinnät.

Rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntöperusteisiin. Tähdellä (*) merkityt lääkeaineet voivat olla myös rajoitetusti erityiskorvattavia.

Lääkehaku

Tiettyä lääkeainetta sisältävät lääkevalmisteet löydät Kelan lääkehausta kirjoittamalla hakukenttään lääkeaineen nimen.

Siirry lääkehakuun

 

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset
LääkeaineKorvausnumero
Abatasepti*, adalimumabi*, bimekitsumabi, etanersepti*, golimumabi*, guselkumabi*, iksekitsumabi*, infliksimabi*, risankitsumabi*, sarilumabi*, sekukinumabi*, sertolitsumabipegoli*, tosilitsumabi* ja ustekinumabi (tulehdukselliset reumasairaudet)313
Abemasiklibi3030
Abirateroni*352
Abrositinibi3073
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa)380
Adalimumabi*, bimekitsumabi, brodalumabi, etanersepti*, guselkumabi, iksekitsumabi*, infliksimabi*, risankitsumabi, sekukinumabi*, sertolitsumabipegoli*, tildrakitsumabi ja ustekinumabi (ihopsoriaasi)319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi, risankitsumabi* ja ustekinumabi* (tulehdukselliset suolistosairaudet)326
Afatinibi* ja gefitinibi*341
Agalsidaasi alfa*, agalsidaasi beeta*, migalastaatti* ja pegunigalsidaasi alfa336
Akalabrutinibi*3059
Aksitinibi*361
Alektinibi*3001
Alirokumabi*, evolokumabi* ja inklisiraani familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset)388
Alirokumabi*, evolokumabi* ja inklisiraani hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa3015
Alpelisibi3057
Alprostadiili, aviptadiilin ja fentolamiinin yhdistelmävalmiste ja sildenafiili308
Anakinra*3053
Apalutamidi*3031
Apiksabaani*, dabigatraani*, edoksabaani* ja rivaroksabaani* eteisvärinän hoitoon351
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossaReseptimerkintä
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn379
Apremilasti* ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi)377
Asfotaasi alfa387
Atalureeni3056
Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini331
Atsasitidiini3076
Avakopaani3084
Avatrombopagi*3052
AvatrombopagiReseptimerkintä
Barisitinibi*3006
Benralitsumabi*3027
Berotralstaatti, C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi338
Binimetinibi* ja enkorafenibi* (melanooma)3016
Bosutinibi*360
Brigatinibi*3017
Budesonidi-tabletti, suussa hajoava3032
Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste339
Bupropionin ja naltreksonin yhdistelmävalmiste3055
Burosumabi*3040
Dabrafenibi ja trametinibi3024
Dakomitinibi3041
Daratumumabi*3060
Darolutamidi*3036
Deukravasitinibi3088
Dimetyylifumaraatti*, diroksimeelifumaraatti, glatirameeriasetaatti*, interferoni beeta*, ofatumumabi ja ponesimodi (MS-tauti) 303
Dornaasi alfa304
Dronedaroni342
Dulaglutidi*, eksenatidi*, liraglutidi* ja semaglutidi* (tyypin 2 diabetes, aikuiset)346
Dupilumabi395
Eleksakaftorin, ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito3045
Eliglustaatti*, imigluseraasi* ja velagluseraasi alfa*333
Eltrombopagi*3039
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita)*397
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita)*3047
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä)*3049
Entrektinibi*3050
Entsalutamidi*3054
Eptinetsumabi, erenumabi, fremanetsumabi, galkanetsumabi ja rimegepantti (migreenin estohoito)3007
Erlotinibi*325
Erytropoietiini* ja darbepoetiini*306
Esketamiini*3062
Everolimuusi*340
Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (lapset ja nuoret)*3074
Febuksostaatti*349
Fenfluramiini3085
Ferrimaltoli392
FidaksomisiiniReseptimerkintä
Filgotinibi*3048
Finerenoni3071
Fingolimodi* ja kladribiini*353
Fostamatinibi3087
Gilteritinibi*3033
Granisetroni-depotlaastariReseptimerkintä
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon*375
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon*332
Ibrutinibi*390
Idebenoni396
Idelalisibi372
Ikosapenttietyyli*3077
Iksatsomibi*398
Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste3043
Ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito3044
Kabotsantinibi*3012
Kalsiumkarbonaatti3025
Kannabidioli*3046
Kapsaisiini350
Kasvuhormoni*301
Ketokonatsoli3021
Kloorimetiini3067
Koivun allergeeniuute (aikuiset)3023
Kritsotinibi*363
Lantaanikarbonaatti*, sevelameeri*ja sukroferrinen oksihydroksidi*320
Lapatinibi*335
Larotrektinibi*3034
Lenalidomidi*329
Lenvatinibi*3019
LetermoviiriReseptimerkintä
Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste*3080
Levofloksasiini-sumutinliuos385
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret)*3022
Liraglutidi (lihavuus)3051
Lorlatinibi*3026
MaribaviiriReseptimerkintä
Mepolitsumabi*3028
Midodriini 3010
Midostauriini*3014
Nalmefeeni ja naltreksoni309
Natriumdokusaatin ja sorbitolin yhdistelmävalmiste368
Natriumsirkoniumsyklosilikaatti ja patiromeeri3020
Neratinibi*3037
Nilotinibi*328
Nintedanibi* ja pirfenidoni*356
Niraparibi*3009
Obetikoolihappo391
Olaparibi*389
Omalitsumabi344
Osimertinibi*3004
Palbosiklibi*394
Parikalsitoli* ja sinakalseetti*321
Patsopanibi*343
Pegsetakoplaani3078
Pemigatinibi3063
Pimekrolimuusi- ja takrolimuusivoide*317
Pitolisantti ja solriametolia3035
Pomalidomidi*393
Ponatinibi*373
Pralsetinibi3068
Prasugreeli*Reseptimerkintä
Regorafenibi*369
Ribosiklibi*3002
Rimegepantti (migreenin akuuttihoito)Reseptimerkintä
Risdiplaami3082
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon*3013
Roflumilasti348
Roksadustaatti3066
Romiplostiimi*3038
Romosotsumabia3079
Ruksolitinibi*374
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste*381
Seleksipagi383
Selperkatinibi3072
Senobamaatti*3069
Somatrogoni3075
Sonidegibi3061
Sorafenibi*323
Sunitinibi*322
Syanokobalamiini*376
Tafamidiisi3011
Takrolimuusirakeet*Reseptimerkintä
Talatsoparibi*3070
Teduglutidi3064
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste*384
Tepotinibi3081
Teriparatidi318
Tetsepelumabi3089
Tikagrelori 60 mg*386
Tikagrelori 90 mg*Reseptimerkintä
Tofasitinibi*3005
Tolvaptaani3008
Treprostiniili334
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste*3018
Tsanubrutinibi*3086
TsolmitriptaaninenäsumuteReseptimerkintä
Tukatinibi*3065
Upadasitinibi*3029
VarenikliiniReseptimerkintä
Vedolitsumabi*3042
Vemurafenibi*362
Venetoklaksi*399
Verisiguaatti*3058
Vismodegibi*378
Voklosporiini3083
Von Willebrand -tekijävalmiste*357

 

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.6.2024