Erityiskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi vahvistaa erityiskorvattavuuden lääkevalmisteille, joita käytetään vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa. Nämä sairaudet määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Kela päättää tarkemmin erityiskorvausoikeuksien myöntöperusteista ja antaa sairauksille korvausnumerot.

Asiakas saa erityiskorvauksen, jos hänellä on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen ja jos lääkevalmisteelle vahvistettu erityiskorvattavuus on voimassa.

Myös apteekin valmistama lääke voi olla tietyissä tapauksissa erityiskorvattava, jos se toimitetaan reseptillä.

Lääkkeen erityiskorvaukseen oikeuttavat sairaudet

Alla olevassa taulukossa on aakkosjärjestyksessä valtioneuvoston asetuksen mukaiset sairaudet, joiden lääkehoidon kustannuksista voidaan maksaa erityiskorvaus. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntöperusteisiin.

Hila voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta (rajoitettu erityiskorvaus). Tähdellä (*) merkittyihin korvausnumeroihin sisältyy myös rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä.

Erityiskorvattavat lääkevalmisteet löydät Kelan lääkehausta.

Siirry lääkehakuun

Ylempi erityiskorvaus (100 %)
Sairaus Korvausnumero
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 101*
Aplastinen anemia 122*
Diabetes, insuliinihoito 103*
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 137*
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 123*
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 127*
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 111*
Eturauhassyöpä 116*
Gammaglobuliinin puutostila 120
Glaukooma 114
Gynekologiset syövät 128*
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 129*
Kilpirauhasen vajaatoiminta 104
Krooniset hyytymishäiriöt 126*
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 117*
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 106*
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 105
MS-tauti 109*
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 138*
Myasthenia gravis 108
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 130*
Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt 110*
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 107*
Rakkoihottuma 135
Rintasyöpä 115*
Sarkoidoosi 132
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 121
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 124*
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 119
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 133
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 112*
Vesitystauti 102
Yleinen erytrodermia 134*
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen häiriöt 113
Alempi erityiskorvaus (65 %)
Sairaus Korvausnumero
Diabetes, muu kuin insuliinihoito 215*
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 208*
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 202*
Kihti 212*
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 203*
Krooninen sepelvaltimotauti ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö 206*
Krooninen sydämen vajaatoiminta 201*
Krooninen verenpainetauti 205*
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 207*
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyypin III dyslipoproteinemia) 211*
Vaikea ja pitkäaikainen narkolepsia 214*

Lue lisää