Fysioterapeutit | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Fysioterapeutin suositus Tules-etäkuntoutuskurssille

Jotta asiakas voi hakea Tules-etäkuntoutuskurssille, hänen täytyy liittää hakemukseensa (lomake KU 132) fysioterapeutin suositus. Fysioterapeutti laatii suosituksensa Kelan lomakkeelle KU 141

Tarvittavat terveydenhuollon selvitykset

Fysioterapeutin tekemän suosituksen perusteella Kela arvioi, soveltuuko etäkuntoutuksena järjestettävä Tules-kuntoutuskurssi asiakkaalle.

Kela järjestää Tules-etäkuntoutuskurssien lisäksi tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskursseja palveluntuottajan toimipisteessä. Jos asiakas haluaa hakea tällaiselle toimipisteessä järjestettävälle tules-kuntoutuskurssille, hän tarvitsee hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto B:n tai vastaavan selvityksen. Fysioterapeutin suosituksella ei tällä hetkellä voi hakea toimipisteessä järjestettäville tules-kuntoutuskursseille.

Näin laadit fysioterapeutin suosituslomakkeen Tules-etäkuntoutuskurssille

Tutustu Tules-etäkuntoutuskurssin myöntämisen edellytyksiin ja kuntoutuksen sisältöön. Arvioi, soveltuuko kurssi asiakkaalle ja olisiko kurssille osallistuminen asiakkaan tilanteen kannalta ajankohtaista. Täytä suosituslomake KU 141, johon kirjaat arviosi. Lomakkeelle kirjataan myös tiedot asiakkaan terveydentilasta (diagnoosit ICD-koodeineen), aikaisemmasta kuntoutuksesta ja tämänhetkisestä kuntoutustarpeesta.

Arvioi, onko Tules-etäkuntoutuskurssi ajankohtainen asiakkaalle

Varmista, että

 • asiakkaalla on lääkärin asianmukaisesti diagnosoima
  • selkäsairaus ja/tai
  • niskan, hartian tai yläraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus ja/tai
  • alaraajan suurten nivelten sairaus (esim. polvi, lonkka, nilkka) tai muu alaraajan tuki- ja liikuntaelinsairaus.

Varmista myös, että asiakkaan tuki- ja liikuntaelinsairauteen liittyvä oireilu on jatkunut vähintään 3 kuukautta. Myös lievempioireiset vaiheet lasketaan oireilun kokonaiskestoon.

Arvioi kuntoutuksen ajankohtaisuutta myös seuraavilla tavoilla:

 • Varmista, että asiakkaalla ei ole tiedossa kirurgisia hoitotoimenpiteitä tai muita terveyteen tai esimerkiksi perhetilanteeseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi kuntoutus ei ole asiakkaalle oikea-aikaista.
 • Arvioi, soveltuuko asiakas ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.
 • Selvitä, onko asiakkaalla riittävä motivaatio etäkuntoutukseen. Kartoita esimerkiksi, onko asiakkaalla voimavaroja sitoutua kuntoutukseen, joka järjestetään kuvapuheluiden välityksellä ja joka sisältää verkkokuntoutusta ja omatoimista harjoittelua.
 • Varmista, että asiakkaan sairauskokonaisuus ei ole liian laaja-alainen Tules-etäkuntoutuskurssille. Tällöin moniammatillinen yksilökuntoutus voi soveltua asiakkaalle paremmin.
  • Jos asiakas hakeutuu moniammatilliseen yksilökuntoutukseen, Kela tarvitsee asiakkaan hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto B:n tai vastaavan selvityksen. 

Arvioi asiakkaan Tules-etäkuntoutuskurssin tarve

Tules-etäkuntoutuskurssi voi olla asiakkaalle sopiva kuntoutusmuoto, jos hän ei ole saanut riittävää apua fysioterapiasta ja omatoimisesta kuntoutuksesta.

Kirjaa lomakkeelle

 • millaista avokuntoutusta asiakas on saanut ja
 • mihin asiakas tarvitsee Tules-etäkuntoutuskurssin toteuttavan moniammatillisen tiimin ohjausta ja tukea.

Laadi suosituslomake niin, että kuntoutuksen järjestävä moniammatillinen tiimi voi sen perusteella suunnitella ja toteuttaa asiakkaan kuntoutuskurssin. 

Ota huomioon erityisesti, että moniammatilliseen tiimiin kuuluva fysioterapeutti saa lomakkeella riittävät tiedot asiakkaan tilanteesta (esim. liikerajoitteet, kehonhallinta, tasapaino). Näin asiakkaan yksilöllinen ohjaaminen etänä on mahdollista.

Arvioi, miten etäkuntoutus soveltuu asiakkaalle

Selvitä ja arvioi esimerkiksi

 • onko asiakkaalla riittävät valmiudet ottaa vastaan fyysistä ohjausta etänä (esim. onko asiakkaalla riittävä kehonhahmotus)
 • onko asiakkaalla verkkoyhteydellä varustettu laite (tietokone, tabletti tai älypuhelin), tarvittavat lisälaitteet etäkuntoutukseen osallistumiseksi (mm. kuulokkeet) ja perustaidot laitteiden käyttämiseen.
  • Huomioi, että asiakas saa ennen kurssia perehdytyksen etäkuntoutukseen osallistumiseen. Kuntoutuksen palveluntuottaja opastaa ja tukee asiakasta koko kurssin ajan etäkuntoutuksen teknisissä asioissa ja tietoturvallisuudessa.
 • onko asiakkaalla käytettävissään etäkuntoutukseen soveltuva tila, joka
  • takaa asiakkaan ja muiden kuntoutuskurssille osallistuvien asiakkaiden yksityisyyden
  • on riittävän suuri, jotta asiakas voi tehdä fysioterapeutin ohjaamia harjoitteita.

Postita suosituslomake osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Sivu päivitetty 12.3.2024