Yrittäjän työterveyshuolto | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yrittäjän työterveyshuolto

Jos olet yrittäjä tai maatalousyrittäjä, voit halutessasi järjestää itsellesi työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL) tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus (MYEL). Korvausta voidaan myöntää myös, jos

  • YEL- tai MYEL-vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty yrittäjän ollessa kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. Korvauksiin on oikeutettu myös yrittäjä tai maatalousyrittäjä, joka liittyy työterveyshuoltoon vasta kuntoutustukiaikana tai ollessaan määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä. 
  • vanhuuseläkkeellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä maksaa vapaaehtoista YEL- tai MYEL-vakuutusmaksua ja työskentelee yrityksessä tai jatkaa maatalousyrittäjätoimintaa.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työnantajayrittäjä

Jos palveluksessasi on työntekijöitä, voit hakea korvausta omista työterveyshuollon kustannuksistasi työnantajakohtaisella hakemuksella samalla, kun haet korvausta työntekijöitten työterveyshuollosta. Silloin korvaus haetaan tilikausittain. Lue lisää työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta (Työnantajat-osio) sekä yrittäjän työterveyshuoltosopimuksesta (Kumppanit-osio).

Korvausten edellytykset

Ennen kuin hankit työterveyshuollon palveluja, sinun pitää sopia työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa palvelujen järjestämisestä ja sisällöstä. Työterveyshuollon toiminta perustuu työpaikkaselvitykseen, jossa työterveyshuolto selvittää työn ja työpaikan olosuhteet sekä arvioi niiden terveydellistä merkitystä.

Jotta saisit korvauksia työterveyshuollon kustannuksista, sinulla ja palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva

Mitä Kela korvaa?

Kela korvaa yrittäjän ehkäisevästä työterveyshuollosta (Työnantajat-osio) ja yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta (Työnantajat-osio) aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella.

Sairaanhoidon kustannukset korvataan työterveyshuoltona vain, jos yrittäjä on tehnyt palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltosopimuksen, johon sisältyvät ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut.

Kela voi myös korvata työterveyshuoltoon tehtyjen matkojen kustannuksia sekä ensiapuvalmiuden järjestämisestä (Työnantajat-osio) aiheutuneita kustannuksia, jos työpaikkaselvityksessä on arvioitu, millainen ensiapuvalmius kyseisessä työssä on tarpeen.

Lue lisää

Ajankohtaista 

4 syytä tutustua yrittäjän työterveyshuoltoon

Yrittäjä, työterveyshuolto auttaa sinua ylläpitämään hyviä työolosuhteita ja edistämään terveyttäsi. Kela korvaa osan kustannuksista.

Lue Kelan tärpit yrittäjälle
Sivu päivitetty 27.5.2024