Toiminnan aloittaminen

Yksityisten päiväkotien, perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien täytyy tehdä kunnalle ilmoitus toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tehdään niille kunnille, joiden alueella varhaiskasvatuksen tuottaja toimii.

Ilmoituksen perusteella kunta valvoo varhaiskasvatuksen tuottajan toimintaa. Ilmoitus on myös edellytys sille, että Kela voi maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Työsopimussuhteisen hoitajan ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta kunnalle. Kunta hyväksyy yksityisen hoidon tuen maksamisen työsopimussuhteiselle hoitajalle hakemuslomakkeen WH 2 (pdf) (Selvitys, Lasten yksityisen hoidon tuki, Päivähoidon tuottaja) yhteydessä.

Hyväksynnän antaa se kunta, joka on tuen saajan eli perheen kotikunta. Kunnan hyväksyntä tarvitaan jokaisen uuden työsopimuksen yhteydessä.