Toiminnan aloittaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Toiminnan aloittaminen

Jos uusi yksityinen päiväkoti aloittaa toiminnan 1.1.2023 jälkeen, sen täytyy hakea aluehallintoviraston lupaa ennen toiminnan aloittamista. 
Jos yksityinen päiväkoti on aloittanut toiminnan ennen 1.1.2023, sen täytyy hakea aluehallintovirastosta lupaa päiväkotitoiminnan harjoittamiseen viimeistään 31.12.2026. 

Perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäiväkotien täytyy tehdä kunnalle ilmoitus toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tehdään niille kunnille, joiden alueella varhaiskasvatuksen tuottaja toimii.

Ilmoituksen perusteella kunta valvoo varhaiskasvatuksen tuottajan toimintaa. Ilmoitus on myös edellytys sille, että Kela voi maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Työsopimussuhteisen hoitajan ei tarvitse tehdä kunnalle erillistä ilmoitusta toiminnan aloittamisesta. Kunta hyväksyy työsopimussuhteisen hoitajan jokaisen uuden työsopimuksen ja samalla tuen maksamisen hoitajalle, kun yksityisen hoidon tuen hakija toimittaa kunnalle hyväksymistä varten selvityslomakkeen Lasten yksityisen hoidon tuki - Päivähoidon tuottaja WH2 (pdf).

Hyväksynnän antaa se kunta, joka on tuen saajan eli perheen kotikunta. 

Sivu päivitetty 29.5.2023

Mitä mieltä olet sivusta?