Yksityisen hoidon tuen hakeminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yksityisen hoidon tuen hakeminen

Vaikka yksityisen hoidon tuki maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle, tuen hakee Kelasta aina perhe.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys, jonka täyttää varhaiskasvatuksen tuottaja. Selvityksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeella WH 2 (pdf) (Selvitys, Lasten yksityisen hoidon tuki, Päivähoidon tuottaja).

Työsopimussuhteisen hoitajan pitää aina täyttää lomake WH 2.  Hakemukseen pitää liittää myös muut selvitykset, kuten kopio työsopimussuhteisen hoitajan työsopimuksesta.

Päivähoidon tuottajan sähköinen ilmoitus

Yksityisen hoidon tuen maksamiseen tarvittavat tiedot voi ilmoittaa verkossa Kelan asiointipalvelussa. Ilmoituksen nimi on Päivähoidon tuottajan sähköinen ilmoitus.

Lisätietoa ja kirjautuminen asiointipalveluun.

Lomake WH 2

Selvityksen voi tehdä myös lomakkeella WH 2 (pdf). Se lähetetään Kelaan postitse. Katso Kelan postiosoitteet (Tietoa Kelasta-osio).

Muista nämä

  • Ilmoita hoito- tai työsopimukseen kirjatusta hoitomaksusta sen kokonaismäärä lasta kohden. Älä ilmoita hoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen erotusta, jonka perhe maksaa.
  • Ilmoita lapsen hoitoajaksi hoito- tai työsopimuksessa sovittu hoitoaika.
  • Jos hoitomaksua ei makseta loma-ajalta, ilmoita, miltä ajalta hoitomaksua ei peritä.
  • Ilmoita lomakkeen kohdassa 6 päivämäärä, jolloin toiminnan aloittamisesta on ilmoitettu kunnalle.

Työsopimussuhteisen hoitajan pitää muistaa myös seuraavat asiat:

  • Ilmoita työnantajan tiedot ja tieto siitä, mille ajalle työsopimus on tehty.
  • Liitä hakemukseen kopio työsopimuksesta. Työsopimuksesta pitää ilmetä työsuhteeseen ja hoitomaksuun kuuluvat työtehtävät.
  • Lomakkeen WH 2 kohdassa 4 (Lasten hoitotiedot) kysytään hoitomaksun määrää. Ilmoita tässä kohdassa työsopimussuhteiselle hoitajalle maksettava palkka, sillä hänen palkkansa muodostuu hoitomaksuista. Jos palkka koostuu useamman kuin yhden lapsen hoitomaksusta, ilmoita myös lapsikohtaisen hoitomaksun määrä.
  • Työsopimussuhteisen hoitajan ei tarvitse ilmoittaa kunnalle toiminnan aloittamisesta. Lomakkeen WH 2 kohdan 7 (Kunnan hyväksyntä) täyttää tuen saajan kotikunnan viranomainen.

Tuen myöntäminen, maksaminen ja päättyminen

Kela lähettää yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle perhekohtaisen ilmoituksen yksityisen hoidon tuen myöntämisestä. Ilmoituksessa on eritelty maksettavan etuuden yhteismäärä. Jos tuen määrä vaihtelee, ilmoituksessa kerrotaan, kuinka paljon tukea maksetaan eri ajoilta.

Kela lähettää yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle ilmoituksen myös, jos yksityisen hoidon tuen maksaminen päättyy.

Kela ei voi kertoa yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle tuen määrään vaikuttavista perusteista. Jos yksityisellä varhaiskasvatuksen tuottajalla on kysyttävää tuen määrästä, hän voi keskustella perheen kanssa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?