Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yksityisen hoidon tuen määrä ja maksaminen varhaiskasvatuksen tuottajalle

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha
  • hoitolisä
  • mahdollinen kuntalisä perheen kotikunnan mukaan.

Yksityisen hoidon tuki on aina enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Yleensä hoitomaksu on kuitenkin yksityisen hoidon tukea suurempi. Silloin perhe maksaa itse hoitomaksun ja tuen erotuksen.

Yksityisen hoidon tuki on perheen tuki, vaikka se maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Yksityisen hoidon tuen määrään vaikuttavat muun muassa perheen koko ja perheen bruttotulot. Tämän vuoksi Kela ei voi kertoa varhaiskasvatuksen tuottajalle tuen myöntämisen, maksamisen tai lakkaamisen perusteita. Kela ilmoittaa varhaiskasvatuksen tuottajalle vain tuen määrän ja maksupäivän.

Lue lisää yksityisen hoidon tuen määrästä (Henkilöasiakkaat-osio).

Maksaminen

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen niiltä kuukausilta, joilta varhaiskasvatuksen tuottaja veloittaa perhettä. Jos perhe ja varhaiskasvatuksen tuottaja ovat sopineet, ettei hoitomaksua makseta esimerkiksi varhaiskasvatuksen tuottajan kesäloman ajalta, Kela ei maksa yksityisen hoidon tukea tältä ajalta.

Maksupäivä

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen varhaiskasvatuksen tuottajalle jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Jos yksityisen hoidon tuen hakemus ratkaistaan kuukauden 10. päivän jälkeen, tuki maksetaan tuottajalle seuraavan kuun lopussa.

Tuki maksetaan tuottajalle jälkikäteen, sillä kunnat rahoittavat yksityisen hoidon tuen kustannukset. Kela laskuttaa ensin kuntaa ja maksaa sen jälkeen tuen varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Esimerkki

Yksityisen hoidon tuen hakemus ratkaistaan toukokuun 15. päivänä. Yksityisen hoidon tuen ensimmäinen maksupäivä on 30.6.

Kuntalisä Kelan näkökulmasta

Kunta voi maksaa yksityisen hoidon tukeen kuntalisää. Kuntalisän määrä ja ehdot ovat kuntakohtaisia. Jos kuntalisä maksetaan Kelan kautta, se maksetaan suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle osana yksityisen hoidon tukea. Tietoa kuntalisän määrästä ja maksamisen ehdoista saa kunnalta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?