Yksityisen hoidon tuki ja muutoksista ilmoittaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Muutoksista ilmoittaminen

On tärkeää, että Kela saa ajoissa tiedon tuen määrään ja myöntämiseen vaikuttavista muutoksista. Näin vältytään liikamaksulta ja takaisinperinnältä.

Muutosilmoitukset on tehtävä perhekohtaisesti, sillä yksityisen hoidon tuki on perhekohtainen etuus.

Kelaan täytyy ilmoittaa yksityisen hoidon tukeen vaikuttavista muutoksista, jotka koskevat

  • hyväksyntää, jonka kunta antaa varhaiskasvatuksen tuottajalle
  • varhaiskasvatuksen tuottajan toimintaa (esim. omistajan vaihtuminen tai uusi toimipiste)
  • lapsen hoitoaikaa tai hoitosuhteen kestoa
  • hoitomaksun määrää.

Varhaiskasvatuksen tuottaja voi ilmoittaa muutoksista

Lomakkeen tai vapaamuotoisen ilmoituksen voi postittaa osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA tai lähettää Kelaan suojatulla sähköpostilla. Lue lisää suojatun sähköpostin käyttämisestä.

Jos varhaiskasvatuksen tuottajan tilinumero muuttuu, hänen täytyy ilmoittaa siitä Kelaan lomakkeella Selvitys, Lasten yksityisen hoidon tuki, Päivähoidon tuottaja WH2 (pdf).  Tilinumeron muutosta ei voi ilmoittaa asiointipalvelussa tai soittamalla Kelaan.

Kesäajan hoitotietojen ilmoittaminen

Jos lapsen hoitojärjestelyt muuttuvat kesällä, yksityisen hoidon tukea saavan perheen on ilmoitettava siitä Kelaan. Tavallisia muutoksia hoitojärjestelyissä kesällä ja alkusyksystä ovat

  • muutokset lapsen hoitoajassa
  • muutokset hoitomaksun määrässä
  • hoitopaikan tai hoitajan vaihtuminen
  • kunnallisessa varhaiskasvatuksessa aloittaminen
  • lapsen tulo esikouluikään.

Hoitomaksun kokonaismäärän ilmoittaminen

Jos hoitomaksuun tulee muutoksia kesäksi, perheen pitää ilmoittaa hoitomaksun kokonaismäärä, ei perheen maksettavaksi jäävän omavastuun määrää.

Kela perii liikaa maksetun tuen perheeltä

Jos yksityisen hoidon tukea on maksettu liikaa, Kela perii tuen takaisin perheeltä. Tukea ei peritä varhaiskasvatuksen tuottajalta, koska samalla pitäisi oikaista jo tehty ennakonpidätys, eikä Kela voi tehdä sitä.

Jos työsopimussuhteinen hoitaja palauttaa tuen takaisin perheelle tai suoraan Kelalle, Kela korjaa palautetun tuen määrän tulorekisteriin. Tulorekisterin korjaamista varten hoitajan tai perheen täytyy toimittaa Kelaan kuitti palautuksesta ja vapaamuotoinen selvitys tuen liikamaksusta sähköpostilla osoitteeseen vekki@kela.fi. 

Jos ennakkoperintärekisterissä oleva varhaiskasvatuksen tuottaja palauttaa tuen perheelle tai suoraan Kelalle, hän huolehtii itse tietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle. Kela ei ilmoita ennakkoperintärekisteriin kuuluvien tuloja tulorekisteriin.  

Lue lisää

Sivu päivitetty 14.8.2023

Mitä mieltä olet sivusta?