Yksityisen hoidon tuki | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Yksityisen hoidon tuki varhaiskasvatuksen tuottajalle

Kela voi maksaa yksityisen hoidon tukea alle kouluikäisestä lapsesta, joka asuu Suomessa. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen aina suoraan varhaiskasvatuksen tuottajalle.

Yksityisiä varhaiskasvatuksen tuottajia ovat esimerkiksi

  • yksityiset päiväkodit
  • yksityiset ryhmäperhepäiväkodit
  • yksityiset perhepäivähoitajat
  • yksityiset henkilöt, joilla on työsopimus vanhemman tai huoltajan kanssa päivähoidosta (työsopimussuhteinen hoitaja). Varhaiskasvatuksen tuottaja ei kuitenkaan voi olla tukea hakevan perheen jäsen.

Perhe työnantajana

Perhe voi palkata lastenhoitajan ja saada Kelasta yksityisen hoidon tukea. Perheen on tehtävä hoitajan kanssa vähintään 1 kuukauden kestävä työsopimus lapsen hoidosta.

Jos perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan, perheestä tulee työnantaja, jota sitovat lakisääteiset työnantajan velvollisuudet. Perheen on esimerkiksi tehtävä ennakonpidätys maksamastaan palkasta, ilmoitettava maksamastaan palkasta tulorekisteriin ja järjestettävä työterveyshuolto palkkaamalleen hoitajalle.

Lue lisää

Sivu päivitetty 7.6.2024