Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta työhön. Kokoaikaisesti työskentelevä sopii työnantajansa kanssa työhön paluusta osa-aikaisesti. Tältä ajalta hän saa Kelan maksamaa osasairauspäivärahaa.

Osasairauspäiväraha on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle työntekijälle tai päätoimiselle yrittäjälle. Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan tai kuntoutusrahan jälkeen. Jos osasairauspävärahaa haetaan suoraan ilman edeltävää sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahassa on omavastuuaika.

Omavastuuajalta ei ole oikeutta osasairauspäivärahaan. Aloita osa-aikainen työskentely vasta omavastuuajan jälkeen.

Osa-aikaiseen työhön paluu on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Työajan on vähennyttävä 40–60 % aiemmasta ja yrittäjällä työmäärän tulee vähentyä 40–60 %.

Esimerkki

Sähköalan yrityksessä myös asennustöitä tekevä työnjohtaja on toipumassa olkapään leikkauksesta ja on siksi työkyvytön. Hän suunnittelee työnantajansa kanssa osa-aikatyöskentelyä siten, että hän vastaisi vain työnjohtotehtävistään ja lyhentäisi samalla työaikaansa 50 %:lla. Työterveyslääkäri arvioi, onko työhönpaluu osasairauspäivärahan turvin mahdollista leikkauksesta toipumista vaarantamatta.

Voit sopia osasairauspäivärahasta työnantajiesi kanssa myös, jos työskentelet normaalisti kahdessa tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa yhteensä vähintään 35 tuntia viikossa.  Tällöin kokonaistyöaikasi tulee vähentyä 40 – 60 %.

Viimeksi muokattu 20.5.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012