Muutoksia yleiseen asumistukeen vuonna 2023 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Muutoksia yleiseen asumistukeen vuonna 2023

Julkaistu 22.12.2022

Vuonna 2023 yleisessä asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskustannukset (ns. lämmitysnormit). Myös omakotitalossa huomioon otettaviin hoitomenonormeihin tulee korotus. Korotuksilla halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia. 

Yleisen asumistuen normeihin eli tuen määrän laskennassa hyväksyttäviin menoihin tulee korotuksia vuodelle 2023. Erillisten lämmityskustannusten ja omakotitalon hoitomenojen normeja korotetaan 57 %:lla vuoden 2022 tasoon verrattuna, koska energian hinnat ovat kohonneet huomattavasti. Muutos on voimassa vuoden 2023 ajan. 

Lämmityskustannusten osalta tämä tarkoittaa, että vuonna 2023 yleisessä asumistuessa hyväksytään erikseen maksettavina lämmityskustannuksina yleensä 66 e/kk, jos ruokakunnassa on yksi henkilö (aiemmin 42 e/kk). Jos ruokakuntaan kuuluu useampi henkilö, lämmityskustannuksiin lisätään yleensä 22 e/kk jokaista lisähenkilöä kohden (aiemmin 14 e/kk). 

Myös omakotitalojen hoitomenonormeja korotetaan. Vuonna 2023 esimerkiksi yhden hengen ruokakunnalla omakotitalossa hoitomenoiksi lasketaan yleensä 155 e/kk (aiemmin 99 e/kk). 

Yleisen asumistuen enimmäisasumismenoja tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös asumistuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät nousevat vuoden 2023 alussa. Esimerkiksi Helsingissä yksin asuvalle henkilölle voidaan hyväksyä vuonna 2023 asumismenoja enintään 582 e/kk (aiemmin 537 e/kk).

Milloin korotetut asumismenot otetaan huomioon?

Kela ottaa muuttuneet normit ja muut korotukset huomioon, kun se käsittelee uusia asumistukihakemuksia tai tarkistaa jo myönnettyjä asumistukia 1.1.2023 alkaen. 

Yleinen asumistuki tarkistetaan aina asiakkaan tekemän hakemuksen perusteella.

Kenen tulisi tehdä tuen tarkistushakemus?

Yleinen asumistuki tarkistetaan muun muassa, kun huomioon otettavat asumismenot nousevat vähintään 50 euroa kuukaudessa. Ainakin seuraavissa tilanteissa asumistuen tarkistaminen on tarpeen:

  • Asut omassa omakotitalossa. 
  • Asumismenoissasi on tapahtunut vähintään 50 euron muutos. 

Asumistuen saaja voi tarvittaessa varmistaa Kelan asiakaspalvelusta, onko tarkistushakemuksen tekeminen tarpeen.

Lisäksi monia yleisessä asumistuessa tulona huomioon otettavia Kelan etuuksia korotetaan 1.1.2023 alkaen. Näillä korotuksilla saattaa myös olla vaikutusta asumistuen määrään.

Yleistä asumistukea voi saada takautuvasti enintään yhdeltä kuukaudelta. Kela voi siis tehdä yleisen asumistuen tarkistuksen 1.1.2023 alkaen, jos tarkistushakemus on saapunut viimeistään 28.2.2023.

Kela pyrkii myös varmistamaan, että ne asumistuet, joissa on otettu huomioon omakotitalojen hoitomenonormit tai erilliset lämmityskustannukset, tarkistetaan tarvittaessa alkuvuoden aikana. 

Arvioi tuen määrä laskurilla tammikuussa

Kelan verkkosivuilla oleva yleisen asumistuen laskuri päivitetään tammikuussa. Tällä hetkellä laskurien avulla voi arvioida, paljonko asumistukea voisi saada vuonna 2022.

Lisätietoja asiakkaalle

Sivu päivitetty 22.12.2022