Milloin yleinen asumistuki täytyy tarkistaa

Jos sinun tai ruokakuntasi jäsenen olosuhteet muuttuvat, asumistuki täytyy yleensä tarkistaa (välitarkistus). Kela tarkistaa asumistuen kuitenkin vähintään vuoden välein, vaikka ruokakunnan olosuhteissa ei tapahtuisi muutoksia (vuositarkistus). Hakemalla tarkistusta varmistat, että tuki maksetaan sinulle oikean suuruisena.

Välitarkistus

Sinun täytyy hakea asumistuen tarkistusta, jos tulot, asumismenot tai ruokakunnan muut olosuhteet muuttuvat.

Lue, missä tilanteissa tarkistushakemus täytyy tehdä.

Vuositarkistus

Kela lähettää sinulle kirjeen ja ohjeet asumistuen vuositarkistusta varten noin kuukautta ennen tarkistuksen ajankohtaa.

Toimita vuositarkistushakemus Kelaan ennen tarkistusajankohtaa. Jos et hae vuositarkistusta ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Vuositarkistusta haetaan samalla hakemuksella, jolla yleistä asumistukea haetaan ensimmäistä kertaa.

Näin haet asumistukea.

Milloin asumistuen määrä muuttuu?