Muutoksia eläkkeensaajan asumistukeen vuonna 2023 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Muutoksia eläkkeensaajan asumistukeen vuonna 2023

Julkaistu 22.12.2022

Vuonna 2023 eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat erilliset lämmityskustannukset (ns. lämmitysnormit). Korotuksilla halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia. 

Eläkkeensaajan asumistuen normeihin eli tuen määrän laskemisessa huomioon otettaviin menoihin tulee korotuksia vuodelle 2023. Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavat erilliset lämmityskustannukset nousevat huomattavasti. Muutos johtuu voimakkaasti kohonneesta energian hinnasta. Myös vesi- ja kunnossapitokustannukset otetaan huomioon aiempaa suurempina. 

Vuonna 2023 eläkkeensaajan asumistuessa lämmityskustannuksia hyväksytään 2,07–2,35 e/kk neliömetriä kohden (aiemmin 1,32–1,60 e/kk).

Eläkkeensaajan asumistuessa asumismenoina huomioon otettavat vesikustannukset nousevat 32,40 euroon kuukaudessa henkilöä kohden (aiemmin 30,05 e/hlö). Oman omakotitalon kunnossapitokustannuksina huomioon otettava määrä nousee 47,84 euroon kuukaudessa (aiemmin 44,37 e/kk).

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavia asumismenojen enimmäismääriä korotetaan kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti eli 7,8 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät kuntaryhmittäin vuonna 2023 ovat

  • I kuntaryhmässä 9 287 e/v
  • II kuntaryhmässä 8 541 e/v
  • III kuntaryhmässä 7 493 e/v.

Milloin korotetut asumismenot otetaan huomioon?

Kela ottaa muuttuneet normit ja muut korotukset huomioon, kun se käsittelee uusia hakemuksia tai tarkistaa jo myönnettyjä eläkkeensaajan asumistukia 1.1.2023 alkaen. 

Eläkkeensaajan asumistuki tarkistetaan aina asiakkaan tekemän hakemuksen perusteella.

Kenen tulisi tehdä tuen tarkistushakemus?

Eläkkeensaajan asumistuki tarkistetaan muun muassa silloin, kun huomioon otettavat asumismenot nousevat vähintään 204 euroa vuodessa. 

Ainakin seuraavissa tilanteissa asumistuen tarkistaminen on tarpeen:

  • Asut omassa omakotitalossa.
  • Asumismuotosi on jokin muu kuin omakotitalo, mutta asumistuessasi on otettu huomioon erillisiä lämmityskustannuksia.

Asumistuen saaja voi tarvittaessa varmistaa Kelan asiakaspalvelusta, onko tarkistushakemuksen tekeminen tarpeen.

Lisäksi monia eläkkeensaajan asumistuessa tulona huomioon otettavia eläkkeitä ja etuuksia korotetaan 1.1.2023 alkaen. Myös nämä korotukset ja muut asumismenojen muutokset saattavat vaikuttaa asumistuen määrään.
Eläkkeensaajan asumistukea voi saada takautuvasti enintään 6 kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista. 

Kela pyrkii varmistamaan, että kaikki ne eläkkeensaajan asumistuet, joissa on otettu huomioon erilliset lämmityskustannukset, tarkistetaan alkuvuoden aikana.

Arvioi tuen määrä laskurilla tammikuussa

Kelan verkkosivuilla oleva eläkkeensaajan asumistuen laskuri päivitetään tammikuussa. Tällä hetkellä laskurin avulla voi arvioida, paljonko eläkkeensaajan asumistukea voisi saada vuonna 2022.  

Lisätietoja asiakkaalle

Sivu päivitetty 22.12.2022