Mikä on Kanta-informointi ja miten se liittyy hyvinvointialueisiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Mikä on Kanta-informointi ja miten se liittyy hyvinvointialueisiin?

Julkaistu 11.1.2023

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, ja sen vuoksi kaikki kansalaiset saavat ilmoituksen, miten heidän tietojensa käyttö on muuttunut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä ilmoitus on niin sanottu Kanta-informointi. Ilmoituksen voi lukea ja kuitata saaduksi kätevimmin Omakannassa. Noin miljoona suomalaista on näin jo tehnyt.

Informointi on välttämätön, vaikkei tuo suuria muutoksia kansalaiselle

Kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tietoja tallennetaan Kanta-palveluihin. Nyt kun hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa, jokainen saa ilmoituksen siitä, mitä Kanta-palvelut ovat, miten tietoja käytetään sote-palveluissa ja miten voi itse vaikuttaa tietojensa käyttöön. Tätä ilmoitusta kutsutaan Kanta-informoinniksi.

– Kanta-informoinnilla varmistetaan, että kansalainen saa tietoa itseään koskevista asioista. Sinällään informoinnissa ei ole kyse isosta muutoksesta tai uudesta asiasta, palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari Kanta-palveluista taustoittaa.

Vaikka uusin Kanta-informointi ei tuo suuria muutoksia kansalaiselle, informointi eli ilmoitus on annettava lain mukaan kaikille. Ilmoitus on ollut mahdollista kuitata Omakannassa marraskuusta 2022 asti. Jos sen on jo kuitannut, ei tarvitse tehdä enää mitään. Edellisen kerran kansalaiset saivat Kanta-informoinnin marraskuussa 2021. 

Lue ja kuittaa ilmoitus Omakannassa 

Kanta-informointi on kätevintä lukea ja kuitata vastaanotetuksi Omakannassa. Samat tiedot voi saada myös suullisesti terveydenhuollon vastaanotolla, mutta joissakin terveydenhuollon organisaatioissa asiakkaan informointia ei ole vielä mahdollista tallentaa.

– Asiointi terveydenhuollossa on sujuvampaa, kun ilmoituksen on lukenut ja kuitannut jo etukäteen Omakannassa. Samalla asian voi hoitaa alaikäisen lapsensa puolesta tai tarvittaessa Suomi.fi-valtuudella toisen aikuisen puolesta, Lehtokari sanoo.

Kanta-informoinnin tallentamisessa ja potilastietojen liikkumisessa on ollut ongelmia Uudenmaan tietojärjestelmissä. Esimerkiksi sairaalassa ei joissakin tapauksissa ole nähty terveyskeskuksen lääkärin kirjaamia tietoja.

– Uudenmaan haasteet ovat nostaneet Kanta-informoinnin aiempaa näkyvämmin esille. Kansalaisen ei tarvitse huolestua tilanteesta, mutta oman kortensa voi kantaa kekoon kuittaamalla ilmoituksen Omakannassa, jos ei ole sitä vielä tehnyt, Lehtokari toteaa.

Kun kansalainen lukee ja kuittaa Kanta-informoinnin, potilastiedot ovat käytettävissä julkisessa terveydenhuollossa koko Uudenmaan maakunnan alueella. Yksittäisellä hyvinvointialueella potilastiedot ovat käytettävissä koko hyvinvointialueen sisällä, eikä siihen tarvita Kanta-informoinnin kuittausta.

Kanta-informointi ei ole luovutuslupa tai suostumus

Kanta-informoinnissa ei ole kyse kansalaisen antamasta luvasta tai suostumuksesta tietojen käyttöön. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on ollut vääriä käsityksiä asiasta.

– Kun kansalainen on kuitannut informoinnin, hän voi sen jälkeen vaikuttaa tietojensa käyttöön antamalla luovutusluvan tai asettamalla tietojen luovutuskieltoja Omakannassa tai terveydenhuollossa vastaanotolla, Lehtokari opastaa.

Kun kansalainen antaa luovutusluvan (entinen suostumus), potilastiedot liikkuvat myös hyvinvointialueiden välillä sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Luovutuskielloilla kansalainen voi rajata tietojensa näkymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sote-ammattilaiset voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietoja vain, jos se on tarpeellista asiakkaan hoidossa ja palvelussa.

Näin voit lukea ja kuitata uuden Kanta-informoinnin Omakannassa

  1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fissä. Tunnistaudu esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla.
  2. Jos et ole vielä aiemmin kuitannut uutta Kanta-informointia eli ilmaissut saaneesi sitä, se avautuu sinulle ilmoituksena Omakannassa heti kirjautumisen jälkeen. Ilmoituksessa kerrotaan, miten tietojasi käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa ja miten voit itse vaikuttaa tietojesi käyttöön.
  3. Lue Kanta-informointi ja kuittaa se merkitsemällä rasti ruutuun ilmoituksen lopussa. Tämän jälkeen voit käyttää Omakantaa normaalisti.
  4. Kun olet kuitannut Kanta-informoinnin, voit halutessasi tehdä muutoksia terveystietojesi käyttöön antamalla luovutusluvan tai asettamalla luovutuskiellon Omakannassa.
  5. Omakannasta voi tarkistaa, onko informointi jo kuitattu. Kuittaus ja päivämäärä ovat nähtävissä Omakannan Tietojen käytön hallinta -osiossa. Kuittaus on nähtävissä Omakannassa myös, jos olet saanut samat tiedot terveydenhuollossa. 
  6. Kirjaudu aina ulos Omakannasta, kun lopetat palvelun käytön.

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.1.2023

Mitä mieltä olet sivusta?