Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun voi nyt maksaa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun voi nyt maksaa

Julkaistu 11.1.2024

Tutkintoa suorittavien ja läsnä olevaksi ilmoittautuneiden korkeakouluopiskelijoiden täytyy maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle. Kevätlukukauden maksun uusi eräpäivä on 15.3.2024. Kela lähettää maksuvelvollisille opiskelijoille kirjeen ennen eräpäivää.

Terveydenhoitomaksun eräpäivät muuttuivat vuoden alussa. Kevätlukukauden uusi eräpäivä on 15.3., jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi viimeistään 31.1. Jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi 1.2. tai sen jälkeen, maksun eräpäivä on yhä 31.7.

– Opiskelijat ja opiskelijajärjestöt ovat toivoneet eräpäivän siirtoa myöhemmäksi. Tämä on monelle iloinen uutinen, kertoo Kelan perintäkeskuksen juristi Mari Jaakkola.

Tammikuun lopusta myöhemmäksi siirtyneen eräpäivän ansiosta Kela ehtii lähettää kirjeen maksuvelvollisille opiskelijoille ennen maksun eräpäivää. Aikaisempina vuosina opiskelijat ovat voineet ilmoittautua läsnä olevaksi vielä eräpäivänä, jolloin Kela ei ole saanut tietoa kaikista maksuvelvollisista opiskelijoista ennen eräpäivää. Tämän takia kaikille maksuvelvollisille opiskelijoille ei aikaisemmin ole voitu lähettää kirjettä.

Kela lähettää helmikuun aikana kirjeen opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2024, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu ja annetaan ohjeet sen maksamiseen. Kirjeen voi lukea myös OmaKelassa.

Opiskelija voi myös halutessaan valita OmaKelassa, että kirje lähetetään pelkästään OmaKelaan.
Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on jo maksanut terveydenhoitomaksun tai jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Vuonna 2024 terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa vuonna 2024. Opiskelija voi myös maksaa kerralla sekä kevät- että syyslukukauden 2024 maksun (73,60 euroa).

Maksun voi maksaa OmaKelassa ja sen voi tehdä jo nyt. Jos 31.1. mennessä läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua viimeistään 15.3.2024, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Läsnä olevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat saavat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

Muun EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan kuuluvan opiskelijan ei tarvitse maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksua. Kelalla ei välttämättä ole tietoa yksittäisen opiskelijan sosiaaliturvasta vastaavasta valtiosta, joten opiskelija voi saada Kelalta aiheettomasti kirjeen, jossa häntä kehotetaan maksamaan terveydenhoitomaksu.

Opiskelijan täytyy toimittaa Kelalle kopio voimassa olevasta EHIC-kortista (eurooppalainen sairaanhoitokortti) osoittaakseen, ettei hänellä ole velvollisuutta maksaa terveydenhoitomaksua. Jos opiskelija kuuluu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan, hän voi lähettää kopion joko EHIC-kortista tai GHIC-kortista (Global Health Insurance Card). Tarkemmat ohjeet ovat Kelan verkkosivuilla.

Lisätietoja asiakkaille

 

Sivu päivitetty 10.1.2024