Kela-taksin kuljettajia koulutetaan erityisryhmien kohtaamiseen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kela-taksin kuljettajia koulutetaan erityisryhmien kohtaamiseen

Julkaistu 5.10.2023

Kela-taksia saa 1.1.2024 alkaen ajaa vain sellainen kuljettaja, joka on saanut koulutuksen erityisryhmien kohtaamiseen.

Kelan korvaamien taksimatkojen palveluista vastaavat alueelliset palveluntuottajat, jotka ovat tehneet sopimuksen Kelan kanssa. Palveluntuottajat on hankittu kilpailutuksella. Kela on hankintaa tehdessään edellyttänyt, että jatkossa kaikki Kela-taksin kuljettajat suorittavat erityisryhmien kuljettajakoulutuksen.

Kelan korvaamia taksimatkoja ajaa arviolta 8 000 kuljettajaa. 1.1.2024 alkaen palveluntuottajat välittävät Kelan korvaamia taksimatkoja vain niille kuljettajille, jotka ovat suorittaneet Kelan edellyttämän koulutuksen. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajien ymmärrystä erityistä apua tarvitsevien asiakasryhmien palvelusta.

– Suuri osa Kela-taksin asiakkaista on ikääntyneitä ja lapsia sekä henkilöitä, joiden liikunta -tai toimintakyky on rajoittunutta. Kuljettajien on tärkeää tietää, miten erilaisia asiakkaita kohdataan, millaisia palvelutarpeita heillä voi olla ja miten heitä voi avustaa turvallisesti. Kela edellyttää, että kaikkien asiakkaiden matkat sujuvat luotettavasti. Kuljettajien koulutuksella voidaan vaikuttaa siihen, että jokainen asiakas kokee taksimatkansa turvalliseksi ja hänen kokemuksensa palvelusta on myönteinen, suunnittelija Otto Talvitie sanoo.  

Lue lisää:

Kela-taksin asiakkaat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun
Mistä saan taksitoimintaan liittyvää koulutusta? | Traficom

Sivu päivitetty 4.10.2023