Korotus sairaankuljetuksen korvaustaksoihin ja muutos ensihoidon tilitysmenettelyyn | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Korotus sairaankuljetuksen korvaustaksoihin ja muutos ensihoidon tilitysmenettelyyn

Julkaistu 18.12.2023

1.1.2024 alkaen sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan 10,7 %. Lisäksi ensihoidon tilitysmenettely muuttuu tehtävän ”hoito kohteessa” osalta. 

Valtioneuvosto on vahvistanut asetuksen, jonka perusteella sairaankuljetuksen enimmäishintoja tarkistetaan 1.1.2024 alkaen.  Sairaankuljetuksen korvaustaksoja korotetaan10,7 %. Korotus on voimassa 31.12.2024 asti. Korotuksesta huolimatta asiakkaan omavastuu säilyy ennallaan. 

Sairaankuljetuksen korvaustaksa määrittelee enimmäishinnan, jonka Kela korvaa sairaankuljetuksen palveluntuottajalle. Uutta taksaa täytyy käyttää 1.1.2024 tai sen jälkeen suoritettujen tehtävien tilityksissä.

Palveluntuottajan täytyy itse huolehtia siitä, että tilitysmenettelyllä haettavissa korvauksissa käytetään uuden taksan mukaisia hintoja.  Kela ei korjaa kustannuksia uuden taksan mukaiseksi, jos korvausta haetaan vanhalla taksalla. 

Hoito kohteessa -tehtävässä luovutaan hoitotapahtumatietojen lähettämisestä

1.1.2024 alkaen ensihoidon palveluntuottajan ei enää tarvitse tilityksen yhteydessä toimittaa Kelaan hoitotapahtumatietoja (lomake SV 210), jos potilas on hoidettu kohteessa tai potilas on annetusta hoidosta huolimatta kuollut.  

Taulukossa on esitetty tehtävät ja niiden koodit, joissa hoitotapahtumatietoja ei tarvita. Jotta koodeja voi käyttää, tehtävän on täytettävä sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisella koodistopalvelimella ilmoitetut edellytykset. Korvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että tilaus tehtävään on tullut hätäkeskuksen kautta. Tapahtuman tiedot on pystyttävä tarkistamaan jälkikäteen potilastietojärjestelmästä.

Koodi

Uusi rinnakkaiskoodi

Kuvaus

X-8 Potilas hoidettu kohteessaX-81 Potilas hoidettu kohteessa, hoito-ohje pyydettyPotilasta ei kuljetettu jatkohoitoon, koska ensihoitoyksikön henkilöstön antama hoito lääkärin antaman hoito-ohjeen perusteella oli riittävää.
X-1 Kuollut

X-12 Potilas kuollut, aktiiviset hoitotoimenpiteet.

Potilas menehtyi tapahtumapaikalla tai kuljetuksen aikana aktiivisista hoitotoimenpiteistä tai elvytyksestä huolimatta.


 

Sivu päivitetty 18.12.2023