Kelan taksipalvelukyselyn tulokset: Sujuvaa yhteistyötä – enemmän tietoa | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kelan taksipalvelukyselyn tulokset: Sujuvaa yhteistyötä – enemmän tietoa

Julkaistu 21.12.2023

Kela kartoitti terveydenhuollon toimijoiden ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia Kelan korvaamista taksipalveluista. Kyselyyn vastanneiden mukaan taksipalvelu toimii pääosin hyvin, mutta selkeämpää ohjeistusta ja kattavampaa viestintää kaivataan etenkin muutostilanteissa.

Kela kartoitti kumppaneiden näkemyksiä korvaamistaan taksipalveluista verkkokyselyllä 16.10.2023–5.11.2023. Kyselyyn osallistui 232 terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaista, jotka antoivat arvokasta palautetta taksipalvelun toimintamallista, palveluntuottajien toiminnasta ja tiedonsaannista.

Vaikka valtaosa vastaajista koki saaneensa riittävästi tietoa Kelan korvaamista taksipalveluista, esiin nousi tarve parantaa ohjeistusta ja viestintää, erityisesti liittyen muutoksiin, kuten siirtymiseen kahden palveluntuottajan malliin vuonna 2022.

Tyytyväisyyttä herätti sujuva yhteistyö palveluntuottajien kanssa ja nopea taksin tilaaminen. Kuitenkin digitaalisten tilaustapojen lisääminen puhelintilausten rinnalle herätti kiinnostusta. Suurimmat huolenaiheet liittyivät toimintavarmuuteen eli taksien myöhästymisiin ja kokonaan peruuntuneisiin kuljetuksiin.

Vaikka jokaisessa maakunnassa toimii kaksi Kelan korvaamaa taksimatkoja tarjoavaa palveluntuottajaa, suurin osa terveydenhuollon toimijoista tai kuntoutuksen palveluntuottajista ei kyselyn mukaan varmista asiakkaalta, kumpaa palveluntuottajaa tämä haluaa käyttää.

Kela on sitoutunut palvelun jatkuvaan parantamiseen ja laadun varmistamiseen. Palautteen kerääminen asiakkailta ja sidosryhmiltä on osa aktiivista seurantaa, ja se auttaa kehittämään taksipalvelua entistä asiakasystävällisemmäksi ja toimivammaksi.

Sivu päivitetty 21.12.2023