Så här kan man kontrollera sina klientuppgifter om serviceproducenten har upphört med sin verksamhet och uppgifterna har förts över till FPA:s arkiv | FPAGå till innehållet
Meddelande
Publicerad 31.1.2024

Så här kan man kontrollera sina klientuppgifter om serviceproducenten har upphört med sin verksamhet och uppgifterna har förts över till FPA:s arkiv

Om en privat serviceproducent inom social- och hälsovården upphör med sin verksamhet ska den se till att journal- och klienthandlingar förvaras och arkiveras på ett säkert sätt. Olika organisationer kan ha ansvar för förvaringen och arkiveringen. Vi har sammanställt anvisningar för kunder som vill kontrollera uppgifter gällande de journal- och klienthandlingar som överförts till FPA.

Om en privat serviceproducent inom social- och hälsovården upphör med sin verksamhet, ska serviceproducenten överlämna journal- och klienthandlingarna till FPA, såvida handlingarna inte

  • redan har överlämnats till ett välfärdsområde 
  • redan har sparats i Kanta-tjänsterna
  • det enligt avtal är kommunens, samkommunens, välfärdsområdets eller ett annat företags uppgift att sköta förvaringen och arkiveringen. 

Om en kund till exempel har anlitat privata social- eller hälsovårdstjänster med en servicesedel eller betalningsförbindelse som beviljats av kommunen, samkommunen eller välfärdsområdet, ansvarar den som beviljat servicesedeln eller betalningsförbindelsen för förvaringen och arkiveringen av handlingarna.

FPA tar emot begäranden om uppgifter

FPA fungerar från och med 1.1.2024 som en kontaktpunkt, dit kunden kan skicka en begäran om uppgifter gällande handlingar. FPA förmedlar begäran till välfärdsområdet, som ser till att uppgifterna lämnas ut till kunden. Välfärdsområdena svarar för den personuppgiftsansvarigas övriga skyldigheter, bland annat handläggningen av begäranden om rättelse och rättelsen av uppgifter.

Uppgifter kan lämnas ut till kunden själv, med kundens samtycke till en annan person eller på grundval av en lagstadgad rätt att få uppgifter till någon annan aktör. Den som framför en begäran om att få uppgifter måste påvisa att hen har rätt att få uppgifterna.

Så här kan en kund göra en begäran om uppgifter

En kund kan per skyddad e-post skicka en begäran om uppgifter om kunduppgifter och handlingar som överförts till FPA till adressen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. FPA skickar begäran vidare till välfärdsområdet, så att uppgifterna kan lämnas ut. Välfärdsområdet kontaktar den som begär uppgifterna.

 En begäran om uppgifter kan göras med följande blanketter:

En begäran kan också formuleras fritt. Läs mer om hur man gör en begäran om uppgifter.

Senast ändrad 26.2.2024