E-tjänsten för KIILA-rehabiliteringkurser | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

E-tjänsten för Kiila-rehabiliteringkurser

I tjänsten kan du ansöka om Kiila-rehabiliteringskurser för arbetsgivaren, dvs. för arbetsplatsen. Tjänsten fungerar endast på finska.

För att kunna använda e-tjänsterna för arbetsgivare behöver du Suomi.fi-fullmakt för den specifika e-tjänsten. Du får de Suomi.fi-fullmakter du behöver av din egen organisation.

Logga in till tjänsten

Logga in

Läs mer