Föräldradagpenningens belopp | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Beloppet av föräldradagpenningarna till arbetsgivare

FPA beräknar beloppet av föräldradagpenningarna, dvs. graviditets-, faderskaps- och föräldrapenningen, utifrån löneuppgifterna för de senaste 12 månaderna. FPA får uppgifterna från inkomstregistret. Om dagpenningen är större än den lön arbetsgivaren betalar, betalar FPA skillnaden mellan dagpenningen och lönen direkt till arbetstagaren.

Om arbetstagaren avbryter sin graviditets-, faderskaps- eller föräldraledighet och börjar arbeta, betalas ingen dagpenning till arbetsgivaren för den här tiden.

Uppskatta beloppet av föräldradagpenningarna med räknaren.

Arbetstagare som har flera arbetsgivare eller är företagare

En arbetstagare kan få lön från flera arbetsgivare under sin graviditets-, faderskaps- och föräldraledighet. Då fördelas dagpenningen mellan arbetsgivarna i förhållande till den lön de betalat.

Det är möjligt att den andra arbetsgivaren meddelar de utbetalda lönerna först efter att dagpenningen beviljats och betalats till den första arbetsgivaren. Då måste FPA rätta beslutet om dagpenning och återkräva den felaktigt utbetalda dagpenningen av den första arbetsgivaren.

En arbetstagare kan samtidigt vara anställd och verksam som företagare. Om arbetstagaren har en FöPL- eller LFöPL-försäkring betalas en del av dagpenningen till arbetstagaren själv och en del till den arbetsgivare som betalar hans eller hennes lön. Om lönen under föräldraledigheten betalas av företagarens eget företag betalar FPA dagpenning till företaget endast om företagaren står i ett anställningsförhållande till företaget, dvs. är ArPL-försäkrad.

Föräldradagpenningen fördelas i förhållande till den gällande FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten och löneinkomsten.

 

Exempel på utbetalning av graviditets- och föräldrapenning till arbetsgivaren

Vilmas barn beräknas födas 1.10 och hon blir graviditetsledig 30 vardagar före det, dvs. 27.8. Vilma blir föräldraledig genast efter graviditetsledigheten.

Under graviditets- och föräldraledigheten betalar Vilmas arbetsgivare lön för 72 vardagar, dvs. 27.8–20.11. Arbetsgivaren anmäler den avlönade tiden och lönebeloppet till FPA i e-tjänsten. Anmälan är samtidigt arbetsgivarens dagpenningsansökan. I det här exempelfallet betalar arbetsgivaren 6 000 euro i lön till arbetstagaren under hela den avlönade frånvaron.

Föräldradagpenningarna beräknas utifrån årsinkomsten enligt uppgifterna i inkomstregistret, dvs. 27 500 euro, på följande sätt:

Graviditetspenning                   27.8.–12.10.40 dagar82,50 euro/dag
Föräldrapenning13.10.–31.10.16 dagar82,50 euro/dag
Föräldrapenning1.11.–24.4144 dagar64,17 euro/dag

Föräldradagpenningarna betalas i sin helhet till arbetsgivaren fram till 20.11, dvs. sammanlagt 5 646,72 euro. Efter det betalas dagpenningen till arbetstagaren, eftersom hon inte längre får lön.

Arbetsgivaren kan senare ansöka om semesterkostnadsersättning för semesterlönen för den lagstadgade semester som tjänats in under graviditets- och föräldraledigheten. Familjeledighetsersättning kan sökas tidigast när lön har betalats ut för en månad.

Exempel på en situation där arbetstagaren har två arbetsgivare

Om Vilma hade två arbetsgivare som båda betalar lön under familjeledigheten, skulle graviditets- och föräldrapenningarna fördelas mellan arbetsgivarna. Vilmas andra arbetsgivare meddelar att den betalar 450 euro i lön för graviditetsledigheten 27.8–12.10.

Graviditetspenningen på 82,50 euro/dag för tiden 27.8–12.10 fördelas i förhållande till den lön som arbetsgivarna betalar enligt följande:

Den första arbetsgivaren får 72,69 euro/dag i graviditetspenning.

Den andra arbetsgivaren får 9,81 euro/dag i graviditetspenning.

Föräldrapenningen för tiden 13.10–20.11 betalas i sin helhet till den första arbetsgivaren, som får sammanlagt 5 254,32 euro i graviditets- och föräldrapenning.

Den andra arbetsgivaren får sammanlagt 392,40 euro i graviditetspenning.

Arbete för en annan arbetsgivare under avlönad ledighet

Om arbetstagaren arbetar för en annan arbetsgivare under avlönad föräldraledighet, betalas inte föräldradagpenning till denna arbetsgivare. Dagpenning betalas inte för sådana dagar då arbetstagaren arbetar.

Senast ändrad 19.12.2023

Vad tycker du om sidan?