Föräldradagpenningar | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningarna för arbetsgivare

Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens graviditets-, faderskaps- eller föräldraledighet, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren. Med föräldradagpenning avses graviditetspenning, särskild graviditetspspenning, faderskapspenning och föräldrapenning. 

Det fastställs i regel i branschens kollektivavtal om arbetsgivaren är skyldig att betala lön till arbetstagaren under föräldraledighetstiden. Dagpenningen betalas inte till arbetsgivaren för de dagar arbetstagaren har semester eller arbetar.

Även om arbetsgivaren inte betalar lön under arbetstagarens familjeledighet kan FPA behöva tilläggsuppgifter av arbetsgivaren.

Föräldradagpenningar

Den födande föräldern får ta ut en graviditetsledighet på 40 vardagar, dvs. cirka 6 veckor. Graviditetsledigheten börjar i regel 30 vardagar, dvs. 5 veckor, före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Arbetstagaren kan också komma överens med arbetsgivaren om att inleda graviditetsledigheten senare. Ledigheten måste dock inledas senast 14 vardagar, dvs. cirka 2 veckor, före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Under graviditetsledigheten betalar FPA graviditetspenning till arbetstagaren eller till arbetsgivaren.

Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Om arbetsförhållandena medför risker för graviditeten har arbetstagaren rätt till särskild graviditetsledighet genast i början av graviditeten på samma villkor som gällde för särskild moderskapsledighet enligt den tidigare lagen.

Läs mer om graviditetspenning och särskild graviditetspenning på sidorna för privatpersoner.

Båda föräldrarna får vara föräldralediga i 160 vardagar, dvs. cirka 6,5 månader. En ensamförsörjare kan ensam ta ut hela föräldraledigheten, dvs. cirka 13 månader. Flerlingsfamiljer har rätt till längre föräldraledighet, till exempel får en familj med tvillingar ta ut 404 vardagar. Under föräldraledigheten betalar FPA föräldrapenning till arbetstagaren eller till arbetsgivaren. FPA kan också betala partiell föräldrapenning till arbetsgivaren om löneutbetalningen grundar sig på föräldraledighet eller partiell föräldraledighet.

 

Överlåtelse av föräldraledighet till en annan person

En förälder kan överlåta högst 63 vardagar av sin egen ledighet, dvs. cirka 2,5 månader, till den andra föräldern eller någon annan person som sköter barnet, till exempel till en partner som inte är barnets förälder.

Exempel på överlåtelse av föräldraledighet

Barnet föds i november 2022 och föräldrarna är skilda. Barnets pappa överlåter 18 vardagar ur sin egen föräldrapenningskvot till sin nya partner. Pappans partner måste informera sin arbetsgivare om föräldraledigheten senast 2 månader innan ledigheten inleds och ansöka om föräldrapenning hos FPA senast 2 månader efter att partnern blivit ledig.

Om arbetsgivaren betalar lön under partnerns föräldraledighet ansöker arbetsgivaren om dagpenning. 

Periodisering av föräldraledigheten

En familj behöver inte ta ut föräldraledigheten i en enhetlig period, utan den kan tas ut i delar. En arbetstagare har rätt att ta ut föräldraledighet i 1–4 perioder per kalenderår. Om arbetstagaren inte kommer överens om något annat med arbetsgivaren ska perioderna vara minst 12 vardagar, dvs. cirka 2 veckor. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan, om de så önskar, också komma överens om att ledigheten tas ut i flera perioder. Villkoren kan variera också beroende på kollektivavtal.

Föräldraledigheten kan till exempel varvas med perioder med hemvårdsstöd efter att det har gått 160 vardagar, dvs. cirka 6 månader, sedan barnet föddes.

Exempel på periodisering av föräldraledighet

En arbetstagare som ska bli pappa meddelar sin arbetsgivare att han tänker vara föräldraledig i 18 vardagar, dvs. 3 veckor, omedelbart efter barnets födelse. När arbetstagaren diskuterar saken med sin chef kommer det fram att pappan har planerat att ta ut resten av sin föräldraledighet, dvs. 142 vardagar, senare i två perioder.

För att man på arbetsplatsen ska kunna förbereda sig för vikariearrangemang antecknar chefen den blivande pappans planer och ber honom berätta om planerna ändras. Arbetstagaren är dock inte skyldig att berätta för arbetsgivaren om ledigheten tidigare än 2 månader innan den börjar.

Föräldrarna kan vara föräldralediga samtidigt högst 18 vardagar, dvs. 3 veckor.

Partiell föräldraledighet

Föräldraledighet kan också tas ut partiellt. Då kan arbetstagarens dagliga arbetstid vara högst 5 timmar per dag. Arbetstagaren måste ha ett avtal om deltidsarbete med arbetsgivaren. En partiell föräldraledighetsdag förbrukar en halv föräldrapenningsdag. Till exempel förbrukar en partiell föräldraledighet på 2 veckor 6 föräldrapenningsdagar.

Som vardagar räknas måndag till lördag, med undantag för söckenhelger.

Föräldraledigheterna måste tas ut innan barnet fyller 2 år.

Läs mer om föräldrapenning och partiell föräldrapenning på sidorna för privatpersoner.

Meddelande till arbetsgivaren

Arbetstagaren måste informera arbetsgivaren om föräldraledigheten 2 månader innan han eller hon blir ledig. Om ledigheten är kortare än 12 vardagar måste arbetsgivaren informeras 1 månad i förväg.

Det lönar sig ändå att på arbetsplatsen i god tid diskutera arbetstagarens familjeledighet och förbereda sig på bland annat vikariearrangemang.

 

Senast ändrad 30.4.2024