Föräldradagpenningar – internationella situationer | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar i internationella situationer till arbetsgivaren

En arbetstagare kan få graviditets- och föräldrapenning om han eller hon är sjukförsäkrad i Finland. Tidigare krävdes det att arbetstagaren varit sjukförsäkrad i Finland i 180 dagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Från 1.8.2022 räcker det att arbetstagaren är sjukförsäkrad under den familjeledighet han eller hon ansökt om.

Om arbetstagarens rätt till FPA-förmåner inte har utretts, dvs. man inte vet om han eller hon är sjukförsäkrad i Finland, ska arbetstagaren anmäla flyttningen till Finland i MittFPA. Läs mer om hur man gör en anmälan.

Om arbetstagaren inte är sjukförsäkrad i Finland, kan arbetsgivaren inte få föräldradagpenning för den tid arbetstagaren är föräldraledig, även om arbetsgivaren betalar lön under ledigheten.

Flyttning till Finland medan föräldradagpenning betalas ut

Om en arbetstagare som flyttar till Finland från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz eller Storbritannien får föräldradagpenning från utreselandet, fortsätter utreselandet i regel att betala förmånen för den tid som arbetstagaren har rätt till den. Arbetstagaren kan inte få föräldradagpenning från Finland för samma tid.

Efter att utbetalningen av föräldradagpenning från det andra landet upphört kan arbetstagaren få dagpenning från Finland om antalet föräldradagpenningsdagar här är större än i utreselandet.

Läs mer om familjeförmåner för arbetstagare som flyttat till Finland.

Exempel på en arbetstagare som blir föräldraledig

Kadri har kommit från Estland till Finland för att arbeta och ska nu bli graviditetsledig. Hon har inte tidigare ansökt om förmåner hos FPA eller om FPA-kortet, så hennes rätt till finländsk social trygghet har inte utretts. Därför ska Kadri utöver ansökan om föräldradagpenning fylla i en anmälan om flyttning till Finland i MittFPA.

FPA konstaterar att Kadri har rätt till social trygghet i Finland. Kadri kan alltså få graviditets- och föräldrapenning om de övriga villkoren för förmånen uppfylls. Kadri får full lön för den första månaden av ledigheten, så för den här tiden betalas dagpenningen till arbetsgivaren.

Kadri får ett skriftligt beslut om graviditets- och föräldrapenning, och arbetsgivaren får ett beslut för den avlönade tiden. FPA skickar inte något separat beslut om Kadris rätt till social trygghet, men hon kan kontrollera uppgiften i MittFPA.