Sjukvård som ingår i företagshälsovård | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Sjukvård som ingår i företagshälsovård

Utöver lagstadgad förebyggande företagshälsovård kan en arbetsgivare ordna företagshälsovårdsinriktad sjukvård på allmänläkarnivå samt andra hälso- och sjukvårdstjänster för sina anställda. FPA betalar ersättning för sjukvård på allmänläkarnivå, om arbetsgivaren har avtalat om de här tjänsterna med samma serviceproducent som arbetsgivaren köper förebyggande företagshälsovårdstjänster av. Arbetsgivaren och serviceproducenten fastställer i avtalet om företagshälsovård vad den sjukvård som ingår i företagshälsovården ska omfatta.

I regel omfattar sjukvården

  • vård som ges av företagsläkare, företagshälsovårdare och företagsfysioterapeuter
  • företagspsykologs utredningar av arbetstagares hälsa i anslutning till den sjukdomsutredning och behandling eller de bedömningar av behandlingsmöjligheterna som görs utifrån en begäran om konsultation/en behovsbedömning av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården
  • behandlingsserie med fysioterapi på remiss av företagsläkare
  • konsultationer av specialistläkare för utredning av arbetsförmågan eller behandlingsmöjligheterna, så att företagsläkaren fortfarande har vårdansvaret
  • de laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar som behövs.

Läs mer

Senast ändrad 22.3.2023