Utlandsuppdrag i EU- eller EES-länder eller i Schweiz | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Utlandsuppdrag i EU- eller EES-länder eller i Schweiz eller Storbritannien

När en finsk arbetsgivare sänder ut en arbetstagare som har rätt till FPA-förmåner till ett annat EU- eller EES-land eller till Storbritannien eller Schweiz för att arbeta, måste arbetstagarens anställning vara hela den tid som utlandsuppdraget pågår. De rättigheter och skyldigheter som hänför sig till anställningen kvarstår hos den utsändande arbetsgivaren.

  • EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Arbetstagaren som utsänds till EES-länder, dvs. EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge, behöver vid utresan ett intyg A1 över att han eller hon omfattas av den finländska sociala tryggheten. Arbetsgivaren ska ansöka om intyget hos Pensionsskyddscentralen. Intyget är avgiftsfritt.

Pensionsskyddscentralen förutsätter att man ansöker om intyg A1 också för kortare arbetsresor. När intyget upphör att gälla ska arbetstagaren meddela FPA om hen fortfarande vistas i Finland eller om hen har återvänt till Finland. För en ny arbetsresa måste man ansöka om ett nytt intyg hos Pensionsskyddscentralen. 

Arbetsgivare, gör så här:

  1. Ansök om intyg A1 för arbetstagaren hos Pensionsskyddscentralen. För varje ny arbetsresa, också för en kortare resa, måste man ansöka om ett nytt intyg. Intyget bör sökas i god tid före utlandsuppdraget, eftersom handläggningstiderna är beroende också av destinationslandet. FPA får uppgifter om intyget direkt från Pensionsskyddscentralen.
    • Arbetsgivaren kan också ge ett annat företag (t.ex. ett relocationföretag) fullmakt att sköta detta.
    • Det är i första hand arbetsgivarens uppgift att ansöka om intyget, men en arbetstagare som under vistelsen utomlands har flera olika arbetsgivare kan också själv ansöka om intyget.
  2. Arbetsgivaren och arbetstagaren får var sitt exemplar av A1-intyget. Intyget är giltigt medan utlandsuppdraget pågår, men högst två år. Om arbetet utomlands fortgår längre än så, kan man ansöka om förlängning av giltighetstiden för intyget hos Pensionsskyddscentralen.
  3. Kom överens om en försäkringslön för arbetstagaren under utlandsuppdraget. Den använder FPA som grund då beloppet av FPA-förmåner fastställs. Arbetsgivaren ska anmäla försäkringslönen till inkomstregistret.
  4. Betala arbetstagarens socialförsäkringsavgifter till Finland. De sociala förmånerna för arbetstagaren bestäms enligt finsk lagstiftning.
  5. Meddela Pensionsskyddscentralen i god tid om sysselsättningslandet ändras eller anställningen upphör. Om arbetstagaren byter land under utlandsuppdraget måste arbetsgivaren ansöka om ett nytt A1-intyg för arbetstagaren. FPA får uppgifter om det nya intyget direkt från Pensionsskyddscentralen. 

Med stöd av A1-intyget skickar FPA intyg S1 över rätt till vård till arbetstagaren. Om utlandsuppdraget är avsett att vara en längre tid än ett år kan arbetstagaren be att få ett intyg om rätt till vård (S1) från FPA. (Så här intygar du din rätt till vård utomlands - eu-halsovard.fi). Om det är fråga om ett kort utlandsuppdrag räcker det europeiska sjukvårdkortet för att visa rätten till vård.

Läs mer

Senast ändrad 24.5.2023