Europeiska sjukvårdskortet | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Det europeiska sjukvårdskortet

Skaffa kortet smidigt i MittFPA

Skicka ansökan

Du har rätt till ett europeiskt sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC) beviljat av FPA om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Kortet är avgiftsfritt.

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort bör du få medicinskt nödvändig sjukvård då du reser eller vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland. Med medicinskt nödvändig vård avses vård eller behandling som inte kan vänta tills du har återvänt hem.

Du kan behöva sådan vård om du insjuknar akut eller råkar ut för en olycka. Du kan också få vård om vården ansluter sig till graviditet eller förlossning eller till en kronisk sjukdom. Vården ges enligt praxisen i vistelselandet. Den behandlande läkaren avgör hurdan vård du får.

På resa i Norden

Du behöver inte det europeiska sjukvårdskortet i Norden. Du har rätt till nödvändig sjukvård när du visar upp ditt finska pass eller identitetskort.

Du kan använda det europeiska sjukvårdskortet i EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien eller i Nordirland inom den offentliga hälso- och sjukvården och på sådana privata läkarmottagningar och sjukhus som har ingått sjukförsäkringsavtal.

När du visar upp det europeiska sjukvårdskortet för vårdgivaren borde du få vården till samma pris som de som bor i landet. Du betalar då motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar och det land där du fått vård fakturerar FPA för de övriga kostnaderna. FPA betalar kostnaderna ur statens medel.

Om vårdgivaren inte godkänner det europeiska sjukvårdskortet står du själv för vårdskostnaderna. Du kan dock ansöka om ersättning för kostnaderna i efterhand från FPA.

Om modern har ett europeiskt sjukvårdskort men hennes nyfödda barn inte har något kort, kan barnet få medicinskt nödvändig vård till motsvarande klientavgift som den lokala befolkningen betalar endast om det är fråga om vård som behöver ges i samband med förlossningen eller omedelbart därefter (t.ex. intensivvård av prematur). Om det är fråga om annan vård ska barnet ha ett eget europeiskt sjukvårdskort eller ett provisoriskt intyg som ersätter kortet.

Tänker du flytta eller börja arbeta utomlands?

Om du tänker flytta eller börja arbeta utomlands ska du på förhand ta reda på från FPA om du efter flyttningen omfattas av den finländska sjukförsäkringen eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader.

Läs mer

Senast ändrad 18.6.2024