Anmälan om lön | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Anmälan om lön

Arbetsgivare ska ansöka om dagpenning hos FPA antingen via E-tjänsten för arbetsgivare, med blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare (pdf, Y 17r) via inkomstregistret.

För ansökan om dagpenning anmäler arbetsgivaren till FPA de löner som utbetalas för frånvarotiden. Denna anmälan är samtidigt en dagpenningsansökan.

Arbetsgivaren eller en aktör som arbetsgivaren befullmäktigat (t.ex. ett löneförvaltningsföretag eller en bokföringsbyrå) meddelar de löner och lönetillägg som arbetsgivaren har fått och för vilka arbetsgivaren har rätt att få dagpenning.

I vissa situationer kan FPA behöva mera detaljerade uppgifter än vanligt.

Från och med år 2020 räknar FPA ut dagpenningens belopp utifrån årsinkomsten dvs. för 12 månader som arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Då behöver löneuppgifter inte längre skilt anmälas till FPA som grund för dagpenningen.

FörmånVilka uppgifter behöver FPA?
Partiell rehabiliteringspenningLöneuppgifter för rehabiliteringstiden, dvs. för de timmar då arbetstagaren inte har kunnat utföra sitt arbete på grund av rehabiliteringen.
Partiell sjukdagpenningUppgifter om innehållet i avtalet om deltidsarbete
Partiell föräldrapenningUppgifter om omfattningen av arbetstagarens deltidsarbete.

Ska arbetsgivaren betala lön för tid med frånvaro?

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön för tid med sjukfrånvaro, familjeledighet eller rehabilitering varierar beroende på bransch och arbetsuppgifter. I allmänhet bygger arbetsgivarens skyldighet att betala lön för den tid arbetstagare är frånvarande från arbetet på kollektivavtal. I vissa fall ingår överenskommelser om detta också i villkoren för arbets-, tjänste- eller läroavtal.

Skyldigheten att betala lön kan också bero på om arbetstagaren arbetar på heltid eller deltid och på om arbetstagaren får månads- eller timlön. Huruvida arbetstagaren får lön för lediga dagar varierar också.

Företagares frånvaro med lön

Ett företag kan under sjukfrånvaro, föräldraledighet eller rehabilitering betala lön till en företagare. Dagpenningsförmånen kan betalas till företaget endast om företagaren är i anställningsförhållande till företaget. Ifall det inte finns ett anställningsförhållande betalas dagpenning till företagaren själv.

Om löneuppgifterna ändras efter att de anmälts

En ny anmälan ska göras om tidigare anmälda löneuppgifter för tid med frånvaro ändras. Om den nya löneanmälan gör att fördelningen av dagpenningen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren måste ändras, meddelar FPA ett nytt dagpenningsbeslut i enlighet med anmälan antingen till arbetsgivaren eller till en aktör som arbetsgivaren befullmäktigat.

Läs mer