Ansökan om dagpenning till arbetsgivaren | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om sjukdagpenning

Arbetsgivaren kan få sjukdagpenning endast för tiden efter arbetstagarens självrisktid. Självrisktiden omfattar den dag arbetstagaren insjuknar och de nio följande vardagarna.

Man ska ansöka om sjukdagpenning inom 2 månader från det att arbetsoförmågan har börjat. Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar, dvs. för ungefär ett år.

Ansök om dagpenning på nätet

Man loggar in i e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation.

Logga in

Gör så här

  1. Logga in i e-tjänsten för arbetsgivare med Suomi.fi-identifikation.
  2. Ansök om sjukdagpenning genom att anmäla tiden med sjukfrånvaro samt lönen för sjukdomstiden.

    FPA beräknar dagpenningens belopp utifrån de löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret för granskningsperioden på 12 månader (Privatpersoner). I vissa situationer kan arbetsgivaren ansöka om sjukdagpenning utifrån inkomsterna under de 3 sista kalendermånaderna i granskningsperioden. Då ska det under Ytterliga upplysningar i ansökan finnas en redogörelse om situationen.
  3. Skicka in läkarintyget till FPA per post eller via skyddad e-post. Man behöver dock inte skicka in ett läkarintyg om det har förmedlats direkt från hälso- och sjukvårdens system till FPA (kanta.fi). Arbetstagaren kan också själv skicka in sitt läkarintyg som bilaga till ett meddelande i e-tjänsten MittFPA.
  4. Man kan ansöka om fortsatt utbetalning av sjukdagpenning om arbetsoförmågan fortsätter utan avbrott. Ansökan om fortsatt utbetalning av sjukdagpenning ska skickas till FPA inom två månader från det att den föregående sjukdagpenningsperioden upphörde.

    Meddela FPA för vilken tid arbetstagaren får lön för sjukdomstid. Sjukdagpenningen betalas till arbetstagaren efter det att arbetsgivarens skyldighet att betala lön har upphört.

Du kan också göra ansökan på blanketten Anmälan om lön från arbetsgivare Y17r (pdf). Skicka blanketten och bilagorna per post till FPA på adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA.

Sjukdagpenning kan också sökas via inkomstregistret. Dessutom kan stora arbetsgivare också skicka in ansökan via tjänsten Ilmoitin.fi.

Läs mer

undefined Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning för deltidsanställd

Arbetsgivare, så här ansöker du om dagpenning för deltidsanställd

Om en deltidsanställd blir sjukledig eller familjeledig, kom ihåg att lönen för frånvarotiden ska anges per dag i ansökan om dagpenning.

Läs mer
Senast ändrad 21.5.2024