Sjukdagpenning till arbetsgivare | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenning till arbetsgivare

FPA betalar sjukdagpenningen till arbetsgivaren om arbetsgivaren betalar lön för tiden för sjukfrånvaro efter självrisktiden. Självrisktiden, som förutsätter sjukfrånvaro i en följd, börjar i allmänhet den dagen då läkaren konstaterat arbetsoförmågan.

När arbetsoförmågan drar ut på tiden måste arbetsgivaren och företagshälsovården tillsammans med arbetstagaren fundera på hur arbetstagaren kan återgå till arbetet. I vissa situationer kan partiell sjukdagpenning vara ett alternativ till sjukdagpenning.

När ska arbetsgivaren betala lön för tid med sjukfrånvaro?

En arbetstagare har rätt till lön under sjukdomstid åtminstone för självrisktiden. Utifrån kollektivavtalet för branschen eller arbetstagarens personliga arbetsavtal kan arbetsgivaren vara skyldig att betala lön för tid med sjukfrånvaro också efter självrisktiden för sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning.

Arbetsgivarens skyldighet att betala lön för tid med sjukfrånvaro, familjeledighet eller rehabilitering varierar beroende på bransch och arbetsuppgifter. Skyldigheten att betala lön kan också vara beroende av anställningsförhållandet eller avlöningsformen, dvs. bero på om arbetstagaren arbetar på heltid eller deltid och på om det är fråga om månads- eller timlön. Huruvida lön för frånvarotid betalas för arbetstagarens lediga dagar varierar också. De här skyldigheterna nämns i allmänhet i kollektivavtalet eller i villkoren för arbets-, tjänste- eller läroavtalet.

Om en arbetstagare har flera arbetsgivare eller är företagare

En arbetstagare kan få sjuktidslön av flera arbetsgivare. Då betalar FPA sjukdagpenningen till arbetsgivarna i samma proportion som arbetsgivarna betalar lön till arbetstagaren.

En arbetstagare kan ha en anställning med arbets- eller tjänsteavtal och dessutom vara företagare eller  lantbruksföretagare med FöPL- eller LFöPL-försäkring. FPA fördelar då sjukdagpenningen på arbetsgivaren och arbetstagaren enligt förhållandet mellan FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten och den sjuktidslön som arbetsgivaren betalar.

Olycksfall i arbetet eller trafikskada

Om en arbetstagares sjukfrånvaro beror på ett olycksfall i arbetet eller en trafikskada ska ersättning sökas hos försäkringsbolaget.

Om beslutet från försäkringsbolaget dröjer av en orsak som inte är beroende av arbetstagaren, kan arbetstagaren ansöka om sjukdagpenning hos FPA. När FPA får ett dröjsmålsmeddelande från försäkringsbolaget, betalar FPA ut arbetstagarens andel av sjukdagpenningen. Arbetsgivarens andel av sjukdagpenningen betalas först efter försäkringsbolagets beslut.

Läs mer

Perioder av arbete, däremellan partiell sjukdagspenning

Partiell sjukdagpenning möjliggör återgång till arbetet på rehabili­terings­klientens villkor.

Läs mer (mittiallt.fi)

Verktygslåda med metoder för att stödja arbetsförmågan

Verktygslådan för att stödja arbetstagarens arbetsförmåga och rehabilitering ger dig som chef en helhetsbild av hur du i samarbete med företagshälsovården kan stödja arbetstagaren i olika situationer.

Bekanta dig med verktygslådan (pdf)
Senast ändrad 27.2.2024