Arbetspension av examen | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Arbetspension av examen

Om du avlägger en examen kan du få en större arbetspension när du går i pension.

Vem kan få arbetspension av examen?

Examina som berättigar till pension är

  • lägre eller högre högskoleexamen
  • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
  • yrkesinriktad grundexamen

Dessutom krävs det att

  • du har avlagt din examen 1.1.2005 eller senare
  • du har avlagt din examen i åldern 18–67 år
  • du har förvärvsarbetat och får arbetspension utifrån det.

Du kan få pension också för en motsvarande examen som du avlagt utomlands om du haft studiestöd för studierna i fråga.

Du kan få pension av examen även om du inte är finsk medborgare eller omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Belopp 

Det totala beloppet av din arbetspension beror på hur länge du arbetat och hur stora inkomster du haft.

För varje examen finns en fastställd tid under vilken man tjänar in pension. Hur länge du studerar påverkar alltså inte pensionsbeloppet. Pensionen tillväxer för alla examina som du avlagt under sammanlagt högst fem års tid.

Det slutliga pensionsbeloppet räknas ut först när du går i pension. I tabellen nedan kan du se hur mycket pension du skulle få för avlagda examina om du gick i pension år 2024. Din slutliga pension kommer dock att vara något större eftersom pensionsbeloppet höjs enligt index.

Pensionsbeloppet
 ExamenIntjäningstidPensionsbelopp *
Högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen5 år64,29 euro/månad
Yrkeshögskoleexamen4 år51,43 euro/månad
Yrkesinriktad grundexamen eller lägre högskoleexamen3 år38,57 euro/månad

* År 2024 intjänas 1,07 euro i månaden för en examen. 

Pension intjänas inte för

  • den tid då du var under 18 år
  • den tid då du haft pension
  • tiden före 1.1.2005.

Om du inledde dina studier före 1.1.2005 men utexaminerats först efter det intjänas pension för studiemånaderna från januari 2005 och framåt.

Läs mer

Senast ändrad 21.5.2024