Ränteunderstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ränteunderstöd

Ränteunderstöd innebär att FPA betalar räntorna på ditt studielån med statsgaranti i sin helhet. Du behöver inte betala tillbaka räntorna till FPA.

Vem kan få ränteunderstöd?

Du kan få ränteunderstöd om

  • dina inkomster inte går över inkomstgränsen, och
  • banken inte längre lägger till räntor på ditt studielån utan har börjat fakturera räntorna av dig.

Banken fakturerar inte räntorna på studielånet av dig så länge du har studiestöd. Under den tiden läggs räntan till lånekapitalet, det vill säga den kapitaliseras. När du inte längre har studiestöd fortsätter banken kapitalisera räntorna ännu under en termin. Efter det börjar banken fakturera räntorna av dig.

Exempel på kapitalisering av räntor och beviljande av ränteunderstöd

En studerande fick studiestöd sista gången under vårterminen 2023. Banken har kapitaliserat räntorna på hennes studielån i juni 2023 och ännu i december 2023. Den studerande kan få ränteunderstöd för första gången för räntorna för det första halvåret (januari-juni) 2024.

Om du håller på att fullgöra värnplikt betalar FPA räntorna på ditt studielån som militärunderstöd.

Du kan inte få ränteunderstöd på lån som FPA betalat till banken på grund av borgensansvar och som nu drivs in av FPA.

Inkomstgränser

En förutsättning för att du ska få ränteunderstöd är att dina inkomster inte går över inkomstgränsen. Din inkomstgräns är högre om du är vårdnadshavare för dina minderåriga barn eller om minderåriga barn till din make, maka, sambo eller registrerade partner bor hos dig. En sambo kan också vara av samma kön. En sambo kan också vara av samma kön.

  • inga barn: 1 589 euro/månad
  • ett barn: 1 835 euro/månad
  • två barn: 1 902  euro/månad
  • tre eller fler barn: 2 015 euro/månad.

Inkomstgränserna höjs vart annat år i enlighet med justeringen av lönerna och priserna.

På ränteunderstödet inverkar dina inkomster under 4 månader:

  • I ränteunderstödet för början av året beaktas inkomsterna för tiden 1.2–31.5. 
  • I ränteunderstödet för slutet av året beaktas inkomsterna för tiden 1.8–30.11.

Dina inkomster räknas som inkomster för den tidsperiod då de har betalats ut. Överlåtelsevinster betraktas emellertid i regel som inkomster för affärsdagen.

Om din månadsinkomst varierar under den tiden får din genomsnittliga månadsinkomst inte vara högre än inkomstgränsen. FPA beaktar bruttoinkomsterna, alltså dina inkomster före skatter och andra avdrag.

Förvärvsinkomster och kapitalinkomster som du betalar skatt på inverkar på ränteunderstödet. Se exempel på skattepliktiga inkomster.

Skattefria inkomster och förmåner inverkar inte på ränteunderstödet. Skattefria förmåner är till exempel bostadsbidrag, barnbidrag och utkomststöd.

Dina inkomster inverkar på ränteunderstödet enligt samma principer som på studiestödet.

Exempel på ränteunderstöd och inkomstgränserna i samband med detl

En studerande ansöker om ränteunderstöd för räntorna för det andra halvåret (juli-december). Hen har inga barn. Hens inkomster från augusti, september, oktober och november avgör om hen får bidraget eller inte. Den studerandes inkomster var i augusti 800 euro, i september 2 000 euro, i oktober 1 500 euro och i november 1 000 euro. Inkomsterna är i genomsnitt 1 325 euro per månad. Genomsnittet är under inkomstgränsen, som är 1 589 euro i månaden. Den studerande får ränteunderstöd.

Läs mer