Arbetstagare som återvänder till Finland | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagare som återvänder till Finland

När utlandsuppdraget för en utsänd arbetstagare, en biståndsarbetare eller en offentligt anställd upphör ska både arbetsgivaren och arbetstagaren anmäla detta till Pensionsskyddscentralen eller till FPA. Anmälan ska göras också i situationer, där arbetsuppdraget avbryts eller arbetstagaren stannar i utlandet för gott.

Tillbaka till Finland från ett EU- eller EES-land, från Schweiz, Storbritannien eller från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med

Om en arbetstagare återvänder från ett EU- eller EES-land, från Schweiz, Storbritannien eller från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med, ska anmälan om att utlandsuppdraget avbryts eller upphör göras till Pensionsskyddscentralen.

Tillbaka från övriga länder

Om en arbetstagare återvänder från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med ska anmälan göras till FPA. Om arbetstagaren har fått förmåner från FPA ska återkomsten till Finland alltid anmälas till FPA.

Läs mer