Försäkringslön under utlandsuppdrag | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Försäkringslön under utlandsuppdrag

Om arbetet utomlands fortgår i mer än 6 månader måste arbetsgivaren, oavsett destinationslandet, fastställa en försäkringslön för arbetstagaren innan utlandsuppdraget inleds.

Försäkringslönen utgör grunden för flera finländska sociala trygghetsförmåner under utlandsarbete. Exempelvis sjukdagpenning och föräldradagpenning för arbetstagare fastställs enligt försäkringslönen. Enligt försäkringslönen intjänar arbetstagaren också arbetspension.

Det är skäl att uppge försäkringslönen i det avtal som görs upp om utlandsuppdraget. Försäkringslönen får inte fastställas fritt, utan den måste grunda sig på lagen om pension för arbetstagare.

Anmälan om försäkringslön till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla beloppet av försäkringslönen till inkomstregistret. Därifrån får FPA de löneuppgifter som behövs för avgörande av förmånsärenden för arbetstagaren. Det blir enklare för både arbetsgivaren och arbetstagaren att sköta ärenden med FPA om arbetsgivaren utöver de obligatoriska löneuppgifterna också anmäler uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaro och inkomstslag till inkomstregistret.   

Läs mer                                         

Senast ändrad 22.3.2023