Tjänstemän | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Tjänstemän i finska statens tjänst

Tjänstemän i finska statens tjänst som sänds utomlands och deras familjemedlemmar kan i allmänhet bibehålla sin rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten och fortsätta att få FPA-förmåner i utlandet utan tidsbegränsning.

Den utsändande myndigheten ska anmäla utlandsuppdraget antingen till Pensionsskyddscentralen eller till FPA. Anmälan ska göras till Pensionsskyddscentralen då en tjänsteman åker på utlandsuppdrag till ett EU- eller EES-land, till Storbritannien, Schweiz eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med. Anmälan ska göras till FPA då en tjänsteman åker på utlandsuppdrag till något annat land än dessa länder.

EU- och EES-länder, Schweiz, Storbritannien och länder som Finland har en överenskommelse om social trygghet med

Tjänstemän som sänds ut till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz eller Storbritannien behöver – på samma sätt som utsända arbetstagare – ett intyg A1 från Pensionsskyddscentralen.

Övriga länder

  1. Gör en anmälan till FPA om arbetet utomlands antingen i e-tjänsten för arbetsgivare (Suomi.fi-identifikation) eller på pappersblanketten Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y 38Tr (pdf).
  2. Be arbetstagaren göra en egen anmälan i e-tjänsten för privatpersoner eller med pappersblanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y38r (pdf).
  3. Kom överens om en försäkringslön för arbetstagaren under utlandsuppdraget. Den kan FPA använda som grund då beloppet av FPA-förmåner fastställs. Arbetsgivaren ska anmäla försäkringslönen till inkomstregistret.
  4. Betala arbetstagarens socialförsäkringsavgifter till Finland. De sociala förmånerna för arbetstagaren bestäms enligt finsk lagstiftning.
  5. Meddela FPA om arbetstagarens utlandsuppdrag ändras eller anställningen upphör.

Rätten till sjukvård bestäms på samma sätt som för utsända arbetstagare.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?