Asiakirjajulkisuuskuvaus | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Kelan velvollisuus ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta perustuu tiedonhallintalakiin eli lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019).

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Voit tehdä tietopyynnön

Etuusasioissa

Hallinnollisissa tai muissa asioissa

Kanta-palvelujärjestelmässä olevat tiedot eivät ole Kelan asiakirjoja, koska vastuu näistä tietosisällöistä kuuluu terveydenhuollon eri toimijoille.

Jos haluat tehdä pyynnön sähköpostitse ja pyytämäsi asiakirja sisältää henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja, käytä suojattua sähköpostia. Tutustu suojatun sähköpostin ohjeeseen (pdf).

Tarkemmat yhteystiedot:

Kelan täytyy vastata tietopyyntöösi viipymättä, viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstäsi. Jos tietopyyntöön vastaaminen edellyttää tavanomaista suurempaa työmäärää, vastausaika voi olla enintään kuukausi. Samat määräajat koskevat julkisia ja salassa pidettäviä asiakirjoja.

Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos Kela vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla. Jos sinulle ei voida antaa tietoa pyytämästäsi asiakirjasta, sinulla on oikeus saada tästä kirjallinen päätös. Sen avulla voit tehdä valituksen asiasta.

Asiarekisteri on rekisteri vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja asiakirjoista. Kelassa on esimerkiksi hallinnollisten asioiden ja etuusasioiden asiarekisterit. Kela rekisteröi asiakirjoja myös muihin erityisrekistereihin, kuten henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmiin.

Tietovarannoilla tarkoitetaan laajoja tietokokonaisuuksia, jotka kuuluvat kiinteästi yhteen loogisella tavalla. Tietovaranto voi koostua sekä tietojärjestelmissä olevista tiedoista sekä muusta aineistosta, kuten paperiasiakirjoista. Kelan tietovarannot ovat:

 • Asiakaspalvelun tietovaranto
 • Hallintoasioiden tietovaranto
 • Henkilöstöasioiden tietovaranto
 • Kanta-palveluiden tietovaranto
 • Kiinteistöasioiden tietovaranto
 • Lakiasioiden tietovaranto
 • Sosiaaliturvan tietovaranto
 • Talousasioiden tietovaranto
 • Tekninen tietovaranto
 • Tiedonhallinnan tietovaranto
 • Tilastoinnin ja raportoinnin tietovaranto
 • Toimintansa lopettaneiden yksityisten palveluntuottajien paperisten potilasasiakirjojen arkisto
 • Turvallisuusasioiden tietovaranto
 • Tutkimuksen tietovaranto
 • Viestinnän tietovaranto.

Tarkemmat kuvaukset tietovarantojen sisällöistä (pdf).

Tietoja haetaan asiarekisteristä ja tietojärjestelmistä esimerkiksi seuraavilla hakutekijöillä:

 • diaarinumerolla
 • henkilön nimellä
 • henkilötunnuksella
 • asiakastunnisteella
 • henkilöstötunnisteella.

Asiakirjojen saatavuus

Kela tarjoaa teknisen rajapinnan kautta tilastotietoraportteja vapaasti käytettäväksi.

Lisätietoja saatavilla olevista tutkimus- ja tilastotiedoista löydät osoitteesta Tutkimus ja tilastot | Kelan Tietotarjotin

Lisätietoja

Sivu päivitetty 14.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?