Ateriatuki

Korkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja alennukseen aterian hinnasta ruokaillessaan ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Alennus koskee vain ravintolassa syötyjä opiskelija-aterioita. Kela myöntää valtion talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa avustusta korkeakouluopiskelijaravintoloille ja muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitseville ravintoloille korkeakouluopiskelijoiden opiskelija-aterioiden hintojen alentamiseksi. Ateriatuki maksetaan ravintolan pitäjälle, joka vähentää ateriatuen opiskelijalounaan hinnasta. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea korotettiin 10 sentillä 1.1.2013 alkaen. Ateriatuen määrä on 1,94 euroa ateriaa kohden.

Ateriatukeen sovelletaan opintotukilain (65/1994) 49 §:ä ja valtioneuvoston asetusta korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista (54/2012).

Kansaneläkelaitos on yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa julkaissut suosituksen korkeakouluruokailun periaatteiksi (1.2.2016). Suosituksesta on saatavilla myös tiivistelmä.

Kelan internetsivuilla on ilmoitettu ateriatuen piirissä olevat ravintolat kunnittain.

Yhteydenotot ateriatukiasioissa:

  • Sari Miettunen 020 634 6722
  • Else Turtiainen 050 577 4666
  • Konsta Kallio 020 634 2981
  • Annika Frisk 050 452 0665
  • ateriatuki(at)kela.fi
  • Kela,  Ateriatuki, PL 40, 40056 KELA