Opiskelija-aterian sisältö | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Opiskelija-aterian sisältö

Ravintolan tarjoaman opiskelija-aterian pitää täyttää tietyt kriteerit, jotta Kela voi myöntää ravintolalle ateriatukea.

Opiskelija-aterian pitää sisältää pääruoan lisäksi salaatti, juoma, leipä ja levite. Opiskelija-aterian pitää olla monipuolinen ateriakokonaisuus, joka täyttää yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset. Opiskelijaravintolassa pitää olla tarjolla vähintään kaksi perushintaista vaihtoehtoa.

Opiskelija-aterioissa on kaksi hintaluokkaa: perushintaiset ateriat ja kalliimmista raaka-aineista valmistetut ateriat eli erikoisannokset.

Kela valvoo kriteerien toteutumista.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus

"Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta – Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus” on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ja Kelan yhdessä julkaisema suositus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun järjestämisestä. Se toimii tietolähteenä sekä opiskelijaruokailun järjestäjille että opiskelijoille. Suosituksen tarkoituksena on edistää hyviä ruokailutottumuksia ja kertoa, millaisia aterioiden pitää olla. Suositukseen on koottu opiskelija-ruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. 

Kela edellyttää, että opiskelijaravintolat ja niiden kilpailutuksesta vastaavat tahot huomioivat suosituksessa esitetyt periaatteet, jotka koskevat opiskelijaruokailua.

Suosituksesta on tehty myös tiivistelmä.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen mukaan ravintolassa pitää olla tarjolla vähintään 2 perushintaista opiskelija-ateriaa.

Jos ravintola haluaa tarjota kalliimmista raaka-aineista valmistettuja erikoisannoksia, tarjolla pitää lisäksi olla vähintään 2 perushintaista opiskelija-ateriaa.

Suosituksen mukaista kalaruokaa pitää tarjota vähintään 2 kertaa viikossa. Niistä vähintään toisen pitää olla perushintainen. Tämä ei koske ravintoloita, joissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa.

Samoja suosituksen mukaisia pääruokia ei saa tarjota useammin kuin 4 viikon välein

Lue lisää

Sivu päivitetty 17.4.2023

Mitä mieltä olet sivusta?