Korkeakouluopiskelijat, joilla on oikeus ateriatukeen

Korkeakouluopiskelijalla on oikeus yhteen tuettuun ateriaan päivässä. Ateriatukeen ovat oikeutettuja opiskelijat, jotka suorittavat Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa

 • alempaa korkeakoulututkintoa
 • ylempää korkeakoulututkintoa
 • ammattikorkeakoulututkintoa
 • ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • ammatilliseen täydennyskoulutusohjelmaan tai erikoistumiskoulutusohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka ovat päätoimisia ja oikeuttavat opintotukeen.

Myös muut kuin Suomen kansalaiset ovat oikeutettuja tuettuun ateriaan, jos he suorittavat edellä mainittuja opintoja Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa. Myös suomalaisessa korkeakoulussa opiskelevat vaihto-opiskelijat ovat oikeutettuja tuettuun ateriaan vaihto-opiskelun ajan.

Jos ulkomaisen korkeakoulun opiskelija on Suomessa vain työharjoittelussa, hänellä ei ole oikeutta tuettuun ateriaan.

Tilauskoulutukseen osallistuvilla korkeakouluopiskelijoilla ei ole oikeutta tuettuun ateriaan.

Ammatilliset täydennys- ja erikoistumisohjelmat

Korkeakoulujen ammatillisissa täydennys- ja erikoistumisopinnoissa opiskelijat voivat saada ateriatukea, jos he opiskelevat päätoimisesti. Opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Ateriatukea voi saada, vaikka opiskelisi koulutusohjelmassa, jota ei ole tarkoitettu päätoimiseksi. Tukea voi saada ajalta, jolloin opinnot ovat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan päätoimisia. Päätoimisten opintojen pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa.

Näillä opiskelijakorteilla saa ateriatuen

Katso kuvat ateriatukeen oikeuttavista opiskelijakorteista (pdf).

Jos Kela on myöntänyt opiskelijaravintolalle ateriatukioikeuden, opiskelija saa tuetun aterian näyttämällä ravintolan kassalla voimassa olevan

 • SYL-opiskelijakortin
 • SAMOK-opiskelijakortin
 • AMK-opiskelijakortin
 • opiskelijakortin tai ISIC-opiskelijakortin, jossa on suomalaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun nimi
 • digitaalisen Frank-, Kide.app-, Pivo-, Slice- tai Tuudo-opiskelijakortin
 • Kelan ateriatukikortin, jonka opiskelija saa omalta korkeakoulultaan.

Jos opiskelijalla ei ole opintojen alussa vielä opiskelijakorttia, hän voi esittää väliaikaisesti korkeakoulun antaman opiskelutodistuksen, josta opiskeluoikeus käy ilmi. Korkeakoulun antamat todistukset ovat voimassa vain oman oppilaitoksen tiloissa sijaitsevissa opiskelijaravintoloissa.

Alennusta ei saa yliopiston jatko-opiskelijakortilla eikä sellaisella opiskelijakortilla, joka on annettu muiden kuin päätoimisten opintojen perusteella. Alennusta ei saa myöskään Matkahuollon opiskelijakortilla.

Opiskelijakortin voimassaoloaika

Opiskelijakortin pitää olla voimassa, jotta opiskelijalla on oikeus tuettuun ateriaan. Muovisessa opiskelijakortissa on lukuvuositarra tai muu vastaava merkintä, joka osoittaa, että opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Kortissa voi olla koko lukuvuoden läsnäoloa tai yhden lukukauden läsnäoloa osoittava tarra tai merkintä.

Koko lukuvuoden voimassaoloaikaa osoittava tarra tai merkintä opiskelijakortissa oikeuttaa ateriatuen saamiseen opiskelijaravintolassa 1.8. alkaen seuraavan vuoden syyskuun loppuun saakka (30.9.).

Pelkästään syyslukukauden voimassa oleva kortti oikeuttaa ateriatuen saamiseen 1.8. alkaen seuraavan vuoden tammikuun loppuun saakka (31.1.).

Näin tarkistat digitaalisten opiskelijakorttien voimassaoloajan ja aitouden

Digitaalisten opiskelijakorttien voimassaoloajan ja korttien aitouden voi tarkistaa korteissa olevista turvaelementeistä. Katso alta kuvaukset korttien turvaelementeistä.

Kelan ateriatukikorttien tilaaminen

Opiskelija voi saada Kelan ateriatukikortin, jos hänellä ei ole opiskelijakorttia ja hänen suorittamansa opinnot oikeuttavat tuettuun ateriaan.

Kelan ateriatukikortteja on kahden tyyppisiä. Toinen kortti oikeuttaa ateriatuen saamiseen koko lukuvuoden ajan. Lukuvuosi näkyy valmiiksi kortissa. Toinen kortti oikeuttaa ateriatuen saamiseen vain korttiin merkittynä aikana. Voimassaolo merkitään korkeakoulussa. Ateriatukikortti ja sen väri vaihtuvat lukuvuosittain.

Korkeakoulu tilaa ateriatukikortin opiskelijalle. Ateriatukikortin voi tilata osoitteesta ateriatuki@kela.fi.

Ilmoita tilausviestissä

 • minkä lukuvuoden kortteja tilaat
 • kuinka monta korttia tilaat (ilmoita sekä lukuvuosimerkinnällä olevien korttien että ilman lukuvuosimerkintää olevien korttien määrä)
 • osoite, johon Kela voi postittaa kortit
 • yhteyshenkilön tiedot.