Ruokapalveluiden kilpailutus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ruokapalveluiden kilpailutus

Jotta Kela voi myöntää opiskelijaravintolalle ateriatukioikeuden, ruokapalveluita hankittaessa pitää noudattaa

  • ravitsemuksellisen laadun kriteereitä, jotka on esitelty korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksessa
  • valtioneuvoston asetusta korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista.

Kela ei osallistu ruokapalveluiden kilpailutusprosessiin. Kela kuitenkin valvoo, että opiskelijaravintola noudattaa korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositusta (pdf) ja valtioneuvoston asetusta.

Ruoan ravitsemuksellinen laatu

Opiskelija-ateria on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan lisäksi salaatin, juoman, leivän ja levitteen.

Opiskelija-aterian pitää täyttää yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset. Ruoan ravitsemuksellisen laadun kriteereistä on tarkemmat tiedot korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksessa.

Hyvinvointia ja opiskelukykyä ruokailusta - Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus (pdf)

Opiskelija-ateria

Opiskelija-aterian pitää täyttää korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuosituksen mukaiset kriteerit, jotta ateriatukioikeus voidaan myöntää.

Katso opiskelija-aterian kriteerit.

Hinnoittelu

Opiskelijaravintolan pitää hinnoitella ateriat asetuksen mukaisesti, jotta ateriatukioikeus voidaan myöntää.

Katso hinnoittelun kriteerit.

Tilakustannukset

Korkeakouluopiskelijoiden aterian enimmäishinta on asetuksessa mitoitettu sen mukaan, ettei ravintolanpitäjällä ole kustannuksia tiloista tai kiinteistä laitteista.
Yleensä korkeakoulut rahoittavat opiskelijaruokailuun tarvittavat tilat ja kiinteät laitteet.
Kela voi maksaa ravintolalle ylimääräistä ateriakohtaista avustusta, jos

  • opiskelijaravintola toimii muualla kuin korkeakoulun tai sen ylläpitäjän hallinnassa olevissa tai omistamissa tiloissa
  • tiloista ja kiinteistä laitteista syntyy kustannuksia, joita ei rahoiteta pääosin julkisista varoista.
  • opiskelijaruokailun osuus ravintolan liikevaihdosta on vähintään 10 %.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.5.2024