Näin opiskelijaravintola hakee ateriatukioikeutta | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Näin opiskelijaravintola hakee ateriatukioikeutta

Tällä sivulla on kerrottu, miten opiskelijaravintola voi hakea ateriatukioikeutta tai ylimääräistä avustusta.

Ateriatukihakemus pitää lähettää, kun

 • uusi yrittäjä hakee ateriatukioikeutta
 • jo avustuksen piirissä oleva yritys hakee ateriatukioikeutta uudelle ravintolalle.

Kela myöntää ateriatukioikeuden aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Esimerkiksi jos haet ateriatukioikeutta elokuun alusta alkaen, sinun on jätettävä hakemus Kelaan syyskuun loppuun mennessä.

Kun Kela on myöntänyt opiskelijaravintolalle ateriatukioikeuden, opiskelijaravintola laskuttaa Kelalta ateriatuen määrän. Lue lisää ateriatuen laskuttamisesta.

Hakemuksen ja liitteiden lähettäminen

Ateriatukihakemus ja sen liitteet pitää lähettää Kelaan suojattuna sähköpostina tai postitse.

Toimi näin:

 1. Täytä hakemuslomake Ateriatuki RU 6 (pdf).
 2. Pyydä korkeakoululta lausunto ravintolatoiminnan tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ja liitä se mukaan. Lausunnosta täytyy käydä ilmi seuraavat asiat:
  • Millaista opetusta kyseisessä yksikössä järjestetään, ja kuinka paljon opiskelijoita yksikössä opiskelee?
  • Onko opiskelijoiden mahdollista ruokailla ravintolassa sujuvasti, ja ovatko ravintolan tilat asianmukaiset opiskelijaruokailun järjestämiseen?
  • Jos avustusta hakeva ravintola ei sijaitse korkeakoulun tiloissa, miksi avustusta on tarpeen myöntää korkeakoulun ulkopuolella toimivalle ravintolalle? Perusteena voi olla esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksien turvaaminen, opetustilojen sijainti tai nykyisen ravintolan käyttäjämäärä.
 3. Liitä mukaan myös kopio yhden viikon ruokalistasta ja ateriahinnasto.
 4. Allekirjoita hakemus ja lähetä se liitteineen suojattuna sähköpostina osoitteeseen ateriatuki@kela.fi tai postita ne osoitteeseen
  Kela, Ateriatuki
  PL 40
  40056 KELA
   

Kela antaa päätöksen ateriatuesta, kun hakemus ja tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Päätös lähetetään postitse tai suojattuna sähköpostina, jos hakija on antanut siihen luvan. Kela lähettää kopion päätöksestä myös hakemusta puoltaneelle korkeakoululle.

Ylimääräisen avustuksen hakeminen

Jos ravintolanpitäjä hakee ylimääräistä avustusta ensimmäistä kertaa eikä ole vielä hakenut ateriatukioikeutta, ateriatukioikeutta pitää hakea samalla kertaa.

Ylimääräistä avustusta pitää hakea uudestaan joka vuosi.

Kela myöntää ylimääräisen avustuksen aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Esimerkiksi jos haet ylimääräistä avustusta elokuun alusta alkaen, sinun on jätettävä hakemus Kelaan syyskuun loppuun mennessä.

Näin haet ylimääräistä avustusta:

 1. Täytä hakemuslomake Ateriatuki, Ylimääräinen avustus RU 7 (pdf). Ravintolan pitää lähettää Kelalle ylimääräisen avustuksen laskelma sen kuukauden aikana, mistä alkaen tukea haetaan.
 2. Liitä mukaan myös seuraavat liitteet:
  • opiskelijaravintolan viimeisin tilinpäätös (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja liitetiedot), toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus päivättyinä ja allekirjoitettuina
  • jos edellä mainituista asiakirjoista ei käy ilmi sen yksittäisen opiskelijaravintolan taloudellinen tilanne, jolle avustusta haetaan, liitä mukaan kyseisen ravintolan tuloslaskelma erittelyineen päivättynä ja allekirjoitettuna.

   Jos ravintolalle haetaan ylimääräistä avustusta ensimmäistä kertaa etkä voi vielä täyttää laskelmalomaketta, toimita lomake Kelaan myöhemmin. Lisäksi tarvitset hakemuksen liitteeksi 6 kuukauden välitilinpäätöksen hakukuukaudesta eteenpäin laskettuna. Voit toimittaa välitilinpäätöksen Kelaan, kun se on valmistunut.
 3. Allekirjoita ylimääräisen avustuksen hakemus. Laskelmalomakkeen voi allekirjoittaa myös esimerkiksi kirjanpitotoimiston tai tilitoimiston edustaja.
 4. Lähetä alkuperäinen hakemus ja laskelmalomake sekä allekirjoitetut ja päivätyt liitteet suojattuna sähköpostina osoitteeseen ateriatuki@kela.fi tai postita ne osoitteeseen
  Kela, Ateriatuki
  PL 40
  40056 KELA

Kela antaa päätöksen ylimääräisestä avustuksesta, kun hakemus ja liitteet ovat saapuneet Kelaan. Päätös lähetetään postitse.

Muutoksenhaku

Jos ravintolanpitäjä on tyytymätön ateriatuen tai ylimääräistä avustusta koskevaan päätökseen, se voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Valitus pitää tehdä 30 päivän kuluessa siitä, kun ravintolanpitäjä on saanut tiedon päätöksestä.

Kela lähettää päätöksen liitteenä tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen.

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita viipymättä Kelaan muutoksista, jotka vaikuttavat ateriatukeen ja ylimääräiseen avustukseen. Joissakin muutostilanteissa ateriatukioikeutta pitää hakea uudelleen. Kela voi lakkauttaa ateriatuen ja ylimääräisen avustuksen, jos opiskelijaravintola ei enää täytä avustuksen saamisen edellytyksiä.

Ravintolan ateriatukioikeuteen ja ylimääräiseen avustuksen saamiseen voivat vaikuttaa esimerkiksi seuraavat muutokset:

 • ravintolan siirtyminen uusiin tiloihin
 • ravintolan osoitteen muuttuminen
 • yrityskauppa
 • Y-tunnuksen muuttuminen
 • korkeakouluopetuksen päättyminen
 • ravintolan toiminnan päättyminen.

Muutoksista voi ilmoittaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ateriatuki@kela.fi. Jos ravintolan toiminta päättyy kokonaan, mainitse ilmoituksessa, milloin ja minkä vuoksi toiminta päättyy.

Ilmoituksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen

Kela, Ateriatuki
PL 40
40056 KELA

Mitä mieltä olet sivusta?