Ateriatuki opiskelijaravintoloille | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ateriatuki opiskelijaravintoloille

Opiskelijaravintola voi hakea Kelasta ateriatukioikeutta.

Jotta Kela voi myöntää ateriatukioikeuden, opiskelija-aterioiden pitää täyttää vaatimukset aterian sisällöstä ja hinnoittelusta. Vaatimukset perustuvat ateriatukea koskevaan asetukseen. Lisäksi opiskelija-aterioiden pitää täyttää korkeakouluopiskelijoiden ruokailusta annetut suositukset. Tutustu ruokailusuositukseen (pdf).

Jos Kela myöntää opiskelijaravintolalle ateriatukioikeuden, korkeakouluopiskelijat saavat ateriatuen verran alennusta aterian hinnasta, kun he ruokailevat ravintolassa. Opiskelijan pitää näyttää kassalla voimassa oleva opiskelijakortti tai Kelan ateriatukikortti joka kerta ruokailemaan tullessaan. Lue lisää opiskelijan oikeudesta ateriatukeen (Henkilöasiakkaat-osio).

Ateriatuen määrä on 2,55 euroa. Kela maksaa ateriatuen aina ravintolalle, ei suoraan korkeakouluopiskelijalle.

Opiskelija voi ostaa yhden ateriatuetun aterian päivässä. Ateria voidaan myydä opiskelijalle mukaan vain, jos hinta sisältää 14 % arvonlisäveron.

Opiskelija maksaa opiskelija-ateriasta enintään enimmäishinnan, josta on vähennetty ateriatuen määrä. Hinta on opiskelijalle sama riippumatta siitä, sisältääkö se arvonlisäveron vai ei. Arvonlisävero lasketaan aterian enimmäishinnasta, joka on opiskelijan maksama osuus ja ateriatuen määrä yhteensä. Arvonlisäverotuksesta voi kysyä Verohallinnosta.

Ravintola laskuttaa ateriatuen Kelalta. Yleensä laskutus tehdään kuukausittain. Katso tarkemmat ohjeet laskutukseen.

Milloin tuettuja aterioita voi myydä

Ravintola voi myydä tuettuja aterioita klo 10–20 jokaisena viikonpäivänä. Ravintola päättää, milloin tuettua ruokailua järjestetään tuolla aikavälillä.

Kela voi tarvittaessa rajata tuettujen aterioiden myyntiaikaa, jos ravintolan toiminta ei ole ateriatuen näkökulmasta tarkoituksenmukaista esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin.

Oikeus ylimääräiseen avustukseen

Ravintola voi hakea ylimääräistä avustusta tiloista ja kiinteistä laitteista aiheutuviin kustannuksiin. Tukea voi saada vain siihen osuuteen tila- ja laitekustannuksista, joka aiheutuu opiskelijaruokailusta. Kela maksaa ylimääräistä avustusta enintään 1 euron yhtä tuettua ateriaa kohti. Kela voi maksaa ravintolalle ylimääräistä ateriakohtaista avustusta, jos

  • opiskelijaravintola toimii muualla kuin korkeakoulun tai sen ylläpitäjän hallinnassa olevissa tai omistamissa tiloissa
  • tiloista ja kiinteistä laitteista syntyy kustannuksia, joita ei rahoiteta pääosin julkisista varoista
  • opiskelijaruokailun osuus ravintolan koko liikevaihdosta on vähintään 10 %.

Milloin ylimääräiseen avustukseen ei ole oikeutta

Kela ei yleensä myönnä ylimääräistä avustusta seuraavissa tilanteissa:

  • Opiskelijaravintola toimii korkeakoulun tiloissa.
  • Opiskelijaravintola toimii tiloissa, jotka omistaa yliopistokiinteistöyhtiö.
  • Opiskelijaravintola toimii tiloissa, jotka omistaa ammattikorkeakoulu, koulutuskuntayhtymä tai vastaava taho.
  • Opiskelijaravintola toimii tiloissa, jotka korkeakoulu on vuokrannut käyttöönsä. Tilan katsotaan tällöin olevan korkeakoulun hallinnassa.
  • Opiskelijaravintola toimii muualla kuin korkeakoulun tiloissa, mutta tiloista ja laitteista aiheutuvat kustannukset rahoitetaan pääosin julkisista varoista. Kela katsoo, että kustannukset rahoitetaan julkisista varoista, jos kunta, kuntayhtymä tai muu julkisyhteisö tai niiden yli 50-prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö omistaa yli puolet kiinteistöstä, jossa ravintola toimii.
  • Opiskelijaruokailun osuus on alle 10 % ravintolan koko liikevaihdosta.

Lue lisää