Opiskelija-aterioiden hinnoittelu

Tällä sivulla on tietoa opiskelijaravintoloille ja niiden kilpailutuksesta vastaaville tahoille opiskelija-aterioiden hinnoittelusta.

Vain korkeakouluopiskelijat voivat saada tuettuja aterioita. Ateriatuki on tarkoitettu yhteen ateriaan päivässä, ja alennus koskee vain ravintolassa syötyjä opiskelija-aterioita.

Ateriatuen myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelija-aterian alentamaton hinta ei saa olla korkeampi kuin se arvonlisäveroton hinta, jonka ravintola perii muilta asiakkailta samanlaisesta ateriakokonaisuudesta.

Jos opiskelijaravintolassa ruokailee esimerkiksi toisen asteen opiskelijoita (ammatilliset oppilaitokset ja lukiot), peruskoululaisia ja oppilaitoksen henkilökuntaa, tämä pitää ottaa huomioon kaikkien aterioiden hinnoittelussa.

Perushintaiset ateriat

Perushintaisen opiskelija-aterian hinta ennen ateriatuen vähentämistä saa olla enintään 5 euroa 1.8.2020 alkaen. Tästä hinnasta vähennetään ateriatuen määrä 2,30 euroa. Ateriatuen vähentämisen jälkeen perushintaisen aterian hinnaksi saa jäädä enintään 2,70 euroa.

Kalliimmat erikoisannokset

Kalliimmista raaka-aineista valmistetun erikoisannoksen alentamaton hinta on vähintään 6,30 euroa ja enintään 7,65 euroa 1.8.2020 alkaen. Tästä hinnasta vähennetään ateriatuen määrä  2,30 euroa. Ateriatuen vähentämisen jälkeen erikoisannoksen hinnaksi saa jäädä 4-5,35 euroa.

Muiden opiskelijoiden aterioiden hinnoittelu

Toisen asteen opiskelijoiden aterian laskennallinen hinta ei saa olla alempi kuin korkeakouluopiskelijoiden alentamaton hinta, jos ateriakokonaisuus on sama.

 

Esimerkki hinnoittelusta

Toisen asteen opiskelijoiden aterian laskennallinen hinta on 4 euroa. Korkeakouluopiskelijoiden aterian alentamaton hinta (korkeakouluopiskelijan maksama hinta + ateriatuen määrä) ei voi olla tätä korkeampi, jos ateria on samanlainen.

  • Korkeakouluopiskelijalta voi periä ateriasta enintään 1,70 euroa 1.1.2021 alkaen, kun hinnasta on vähennetty ateriatuen määrä (2,30 euroa, joka on voimassa 1.1.2021 alkaen).

Henkilökunnan aterioiden hinnoittelu

Opiskelijaravintolassa voidaan myydä arvonlisäverottomien opiskelija-aterioiden lisäksi arvonlisäverollisia aterioita.

Henkilöstön aterioiden hinnoittelussa noudatetaan lainsäädännöstä poiketen ohjetta, jonka Kela on antanut 20.12.2012. Ohje on annettu, koska tavaran tai palvelun ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeus koskee vain verollista myyntiä.

Henkilökunta-aterian arvonlisäverollisen hinnan pitää olla vähintään 7,1 % korkeampi kuin vastaavan opiskelija-aterian alentamaton hinta.

Esimerkki henkilökunnan aterioiden hinnoittelusta

Korkeakouluopiskelijoiden aterian hinta on 5 euroa (alv 0 %) ennen ateriatuen 2,30 euroa vähentämistä. Henkilökunnan vastaavan aterian arvonlisäverollisen hinnan pitää olla vähintään 5,36 euroa (alv 14 %).

Lue lisää