Begäran om omprövning av beslut om utkomststöd som fattats av FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Begäran om omprövning av beslut som fattats av FPA

Du kan söka ändring i ett beslut om utkomststöd genom att göra en begäran om omprövning. Lämna in din begäran om omprövning inom 37 dagar från den dag då beslutet om grundläggande utkomststöd postades. Postningsdatumet ser du i beslutet.

FPA:s center för omprövning behandlar begäranden om omprövning som gäller beslut om grundläggande utkomststöd. Centret för omprövning är en verksamhetsenhet som är separat från FPA:s övriga beslutsverksamhet.

Handläggningstid vecka 6

Den genomsnittliga handläggningstiden för en begäran om omprövning: 148,0 kalenderdagar

Gör så här

Sök ändring i MittFPA. Du kan begära omprövning av ett beslut under Överklagande i e-tjänsten. Det går inte att ansöka om utkomststöd eller skicka bilagar till en ansökan den vägen. Använd funktionen för överklagande endast om du gör en begäran om omprövning.

  • Bilagor till en begäran om omprövning kan du lämna in under Överklagande inom ett dygn från det att du gjort begäran om omprövning i e-tjänsten.
  • En begäran om omprövning som gjorts i e-tjänsten styrs direkt till Centret för omprövning.

Du kan också lämna in en begäran om omprövning skriftligen. Som hjälp kan du använda en blankettmall (pdf). Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Det är dock inte möjligt att begära omprövning muntligt.

Ange åtminstone följande uppgifter i din begäran om omprövning:

  • ditt namn, din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer
  • vilket beslut du söker ändring i
  • vilka ändringar du yrkar på
  • på vilka grunder du yrkar på ändringar.

Underteckna begäran om omprövning. Begäran om omprövning kan undertecknas av den sökande, en myndig familjemedlem, en intressebevakare, en intressebevakningsfullmäktig eller av någon annan laglig företrädare. Skicka den skriftliga begäran om omprövning per post eller lämna in den till något av FPA:s serviceställen.

Postadress till FPA:s center för omprövning

Folkpensionsanstalten
Centret för omprövning
PB 10
00056 Folkpensionsanstalten

Servicenummer för utkomststödsärenden: 020 692 227

Vad tycker du om sidan?